Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség

 Békés Megyei Katasztrófa – és Polgári Védelmi Szövetség önkéntes tagságból álló közhasznú tevékenységet folytató szervezet.  Az 1937-ben alakult es a II. világháború éveiben 1945-ig sikeresen működött Légoltalmi Liga jogutódjaként 2002-ben szerveződött .

A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a Természeti és civilizációs katasztrófák esetén, valamint a Háború áldozatainak védelméről szóló Nemzetközi egyezmények hatálya alá eső a bajbajutott lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló intézkedések (a Háború áldozatainak védelmére hozott Genfi Konvenció I-II. Kiegészítő jegyzőkönyv) végrehajtásában, de különösen a lakosság tájékoztatásában, felkészítésében, az ifjúság nevelésében, az önkéntes szervezetek létrehozásában, kiképzésében, a lelki gondozásban, a segélyek elosztásában és az önkéntes beavatkozások támogatásában való humanitárius részvételt. Szakmai érdekképviseletet gyakorol, e tevékenysége része civil kontrol gyakorlásának, a polgári védelmi feladatokat illetően.

Irányadónak tekinti a Genfi konvenció, a Magyarország Alaptörvénye, a Katasztrófák elleni védekezésről szóló törvény előírásait és törekvéseit. Magáénak vallja az EU Közösségi Polgári Védelmi mechanizmusának célkitűzéseit, támogatja a Maastrichi elvek azon törekvését, mely a civil társadalomnak a közéletbe, köztevékenységbe való fokozott bevonásával csökkenti az állam anyagi terheit, a felesleges bürokráciát, demokratikusabbá, rugalmasabbá teszi a közigazgatást. Fontosnak tartja a Kormányzati és nem kormányzati szervek közötti együttműködést, a NATO közös védelmi rendszerében a polgári oldal fokozott szerepvállalását. Ezen törekvések elérésében követendőnek tartja a fejlett európai országok elméleti és gyakorlati tapasztalatait, felhasználja eredményeit. Elősegíti a szomszédos országok együttműködési törekvéseit, a katasztrófa segítségnyújtás megvalósítását.

Tevékenysége során együttműködik a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és szervezeteivel, elismerve annak szakmai iránymutatásait. Együttműködik továbbá a lakosság védelme és felkészítése érdekében dolgozó önkéntes szervezetekkel, köztük a Békés Vármegyei Tűzoltó Szövetséggel, az Békés Megyei Polgárőrök Szövetségével, a Békés Megyei Vöröskereszttel. Terve és célja felvenni a kapcsolatot és szoros együttműködést kialakítani a határos Békés vármegyével Román Köztársaságban működő önkéntes civil polgári védelmi, katasztrófavédelmi szövetségekkel, társadalmi szervezetekkel. 

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködve 2003-óta bekapcsolódtunk az általános és középiskolás tanuló ifjúság részére szervezett évenként megrendezésre kerülő polgári védelmi, katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésébe. Évente sok száz fiatalt mozgósítottunk a versenyeken való részvételre. A Szövetség által felkészített csapatok rendszeresen a versenyek élmezőnyében szerepelnek. Részt vesznek ifjúsági csapataink az Országos döntőkön,ahol rendszerint az élmezőnyben végeznek.

Segítjük az emberi és természeti környezetvédelem feladatait. Fontos feladatunknak tartjuk a települési polgári védelmi szervezetek felkészítését és gyakoroltatását, hogy minél jobban tudjanak aktívan részt venni a környezetük védelmében, az állampolgárok megvédésében és a bekövetkezett anyagi karok mérséklésében.

Fő feladatunknak tekintjük a lakosság folyamatos tájékoztatását, a katasztrófavédelem aktuális feladatairól, ezen belül a terrorizmus elleni védekezés napirenden levő kérdéseiről. Ennek érdekében az évente megrendezett Polgári Védelmi Világnapon, a különböző helyi rendezvényeken, lehetőségeinknek megfelelően rendszeresen szerepet vállalunk.

A lakosság figyelmét kiadványokban, röplapokban és más nyomdai termékekben, a média lehetőségeinek kihasználásával, továbbá falunapok és más rendezvények szervezésével hívjuk fel a veszélyhelyzetekben betartandó magatartási szabályokra. Rendszeresen támogatjuk a Községi Önkormányzatok katasztrófavédelmi tervezési és szervezési munkáját.

A Szövetség tudományos tevékenységére a nyitottság és a szakmaiság a jellemző.  A Szövetség évente több, elsősorban a lakosság tájékoztatását, oktatását elősegítő kiadványt bocsát ki. Végzi az egykori légoltalom és a mai polgári védelem hagyományőrző tevékenységét. Szakmai tanácskozásokat és konferenciákat szervezünk és a mások által rendezetteken rendszeresen részt veszünk.

Szövetségünk évi rendszerességgel hozzájárul a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által létrehozott Önkéntes Mentő Csoportok felkészítéséhez és gyakoroltatásához. Részükre egy saját tulajdonú és két működtetésre átvett gépjárművet biztosítunk több más technikai eszközzel együtt. A települési mentőcsoportok részére áramfejlesztőket és szivattyúkat adtunk át feladataik ellátásához. 

Tevékenységünket   a tagdíjakból, pályázatokból, önkormányzati támogatásból, a különböző gazdálkodó szervek anyagi hozzájárulásából és magánszemélyek adományaiból fedezzük.

Munkánkról, közhasznú tevékenységünkről évente beszámolunk a Szövetség közgyűlésének. Eredményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk támogatóinkat, akiknek képviselőit rendszeresen meghívjuk rendezvényeinkre. Szövetségünk 2004-től részt vesz a törvény adta lehetőségeket felhasználva a Nemzeti Civil Alapprogram célkitűzései végrehajtásában.

E rövid ismertetéssel kívántam Önöknek bemutatni a Békés Megyei Katasztrófa – és Polgári Védelmi Szövetséget. Bízom benne, hogy a közeljövőben lehetőség, nyílik a kölcsönös személyes kapcsolatok felvételére is és kétoldalú együttműködés kialakítására     

 

                                                                                                        

                                                                                               Lipták István 

                                                                                                     elnök