Robbantási tevékenység bejelentéséhez szükséges adatok

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 5.§ (1) bekezdésének értelmében "A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a bányafelügyeletnek, a felhasználás helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnak és környezetvédelmi hatóságnak, továbbá épület vagy építmény robbantása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének a 3. melléklet szerinti adattartalommal a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni." (Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9., email: orxrf.htlryrg@xngirq.tbi.uh, hivatali kapu: BEKESMKI)

 

3. melléklet a 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez

Robbantási tevékenység bejelentéséhez szükséges adatok

1. A bejelentést tevő

1.1. neve,

1.2. címe,

1.3. telephelye és

1.4. elérhetősége.

2. A robbantással érintett építmény

2.1. elnevezése,

2.2. helye és

2.3. közművei kiszakaszolásának megoldásai.

3. A robbantás biztonsági távolságán belül lévő lakóterület kiterjedése.

4. A robbantás során szükséges biztonsági intézkedések, a védendő létesítmények és azok megóvását szolgáló intézkedések leírása.

5. A robbantás biztonsága érdekében lezárt útszakaszok ismertetése.

6. A robbantás ideje: év/hónap/nap, óra:perc.

7. A robbantásért felelős személy

7.1. neve,

7.2. születési helye és ideje,

7.3. anyja neve,

7.4. állandó lakóhelye és

7.5. telefonszáma.

8. Nyilatkozat arról, hogy a bejelentő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a bejelentésben lévő adatok a valóságnak megfelelnek.

9. Az egyedi azonosítás

9.1. Az egyedi azonosítás olvasható része a következőket tartalmazza:

a) a gyártó nevét;

b) alfanumerikus kódot, amely a következőket tartalmazza:

ba) Magyarországot azonosító két betűt „HU” jelzéssel;

bb) a bányafelügyelet által meghatározott, a 20. § (5) bekezdése szerinti 3 számjegyből álló kódot, amely azonosítja a gyártási hely nevét;

bc) az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló kormányrendelet szerinti egyedi termékkódot és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” melléklete szerint a küldeménydarabokon feltüntetendő információkat, jelöléseket és bárcákat.

9.2. Az elektronikusan olvasható azonosítás vonalkód, illetve mátrix kód formátumú, amely közvetlenül kapcsolódik az alfanumerikus azonosító kódhoz.

9.3. Azon cikkek esetében, amelyeken túl kis méretük miatt a 9.1. alpont b) pontjában, valamint a 9.2. alpontban meghatározott információ nem tüntethető fel, vagy amelyek esetében az egyedi azonosítás elhelyezése alakjuk vagy formatervezésük miatt műszakilag nem kivitelezhető, az előírt azonosítást a legkisebb csomagolóegységen kell feltüntetni, amely csomagolóegység a szállítás vagy a belföldi átadás során nem bontható meg.

9.4. A legkisebb csomagolóegységet pecséttel kell lezárni.

9.5. A 9.3. alpont hatálya alá tartozó alapgyutacsot vagy erősítőtöltetet maradandó módon kell megjelölni annak biztosítása érdekében, hogy a 9.1. alpont b) pontja szerinti információ tisztán olvasható legyen. A legkisebb csomagolóegységen fel kell tüntetni a csomagban található alapgyutacsok és erősítőtöltetek számát.

9.6. A 9.3. alpont szerinti mentesség hatálya alá tartozó egyes robbanózsinórok egyedi azonosítását a tekercsen, az orsón, vagy a legkisebb csomagolóegységen kell feltüntetni.