Lakosságfelkészítés

A lakosságfelkészítés fontossága

A katasztrófavédelmi szervek tevékenysége a megelőzés, a védekezés és a helyreállítás komplex feladatrendszerére épül. A megelőzés célja a különböző veszélyek, kockázatok bekövetkezésének elkerülése, a károsító hatások megszüntetése vagy csökkentése, valamint az eseménykezelés feltételeinek biztosítása. A megelőzési folyamat elengedhetetlen részét képezi a lakosság felkészítése, amely kihat a hármas feladatrendszer valamennyi elemére.

A lakosságfelkészítés eredményessége számokkal nehezen mérhető, jelentős eredményt hosszú távon hoz csak, ugyanakkor fontosságát nem lehet megkérdőjelezni, a megfelelő szintű felkészültség a különböző események során életeket menthet.

A tudatosságra nevelés gyermekeink felkészítésénél kezdődik, ezért a katasztrófavédelem a lakosságfelkészítés részeként kiemelten kezeli a kisgyermekek, az ifjúság felkészítését, az öngondoskodásra és az önellátásra való nevelést, egy új generáció kinevelését szem előtt tartva.

A megelőzési folyamat, így a lakosságfelkészítés is, egyre nagyobb szerepet kap a katasztrófavédelmi feladatrendszerben, a több ágazat, szervezet által végzett feladat együttesen, egymásra épülve járul hozzá az ország biztonságának növeléséhez.