Polgári védelem

A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai fokozatosan alakultak ki a korabeli légoltalmi feladatokból. Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.
 

A szakterületünkhöz tartozik a természeti, a civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzése, az elhárításra és a helyreállítás során jelentkező feladatok végrehajtására való felkészülés, továbbá bekövetkezés esetén a káros következmények lehető legkisebbre csökkentése.
 

Fontosabb feladataink között szerepel a települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségének felmérése, mely alapja a veszélyelhárítási tervezésnek és szervezésnek, Ezek ismeretében történik meg a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése. További fontos feladatok a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra, illetve egy bekövetkezett eseménnyel kapcsolatosan a lakosság kimenekítésével, kitelepítésével és befogadásával kapcsolatos teendők is.