Felkészítő kiadványok

A BM OKF Veszélyhelyzeti nevelő-oktató programjának részeként tanítást segítő oktatócsomagot ajánl pedagógusok részére. A kiadványokról rövid ismertetőt olvashat, valamint letölthetők innen: LETÖLTÉS

Biztonságos ünnepeket!
Felkészítő-foglalkoztató lapok a téli szünidőre

Felkészítő-foglalkoztató lapok

A közelgő ünnepek miatt fontos, hogy gyermekeink és mi magunk is tudatosan felkészüljünk a Karácsony és a téli szünet, a szabadidő és a téli sportok veszélyeire. A híradókban nap, mint nap hallhatunk olyan családi tragédiákról, amelyek felkészüléssel, figyelemmel és óvatossággal megelőzhetőek lennének. Ez a foglalkoztató azzal a céllal készült, hogy az Önök közreműködésével hozzászoktassuk a gyerekeket a biztonságos ünnepek gondolatához és megtanítsuk nekik azokat az alapvető információkat, amelyekkel ők maguk is részesei lehetnek a megelőzésnek. Külön felhívjuk a figyelmet a kiemelkedően magas számú balesetek típusaira és megelőzésük lehetőségeire:

  • Lakástűz az adventi koszorú, az illatgyertya, illetve a zárlatos karácsonyfaégő miatt: mindig figyeljünk a nyílt láng eloltására, és húzzuk ki a hálózati csatlakozót, amikor elmegyünk otthonról.
  • Közlekedés télen: használjunk téli gumit, ügyeljünk arra, hogy az évszaknak és az útviszonyoknak megfelelően válasszuk meg a sebességet és legyünk fokozottan körültekintőek. Mindig vigyünk magunkkal takarót és folyadékot arra az esetre, ha valamilyen okból tartós megállásra kényszerülünk út közben.
  • Szánkó és korcsolya balesetek: csak olyan helyen szánkózzunk, ami távol van az úttesttől, használjunk védőruhát, védőfelszerelést, korcsolyázni csak kijelölt helyre menjünk és tartózkodjunk a befagyott természetes tavakon történő sportolástól, és tartsuk be a magatartási szabályokat.
  • Szén-monoxid mérgezések: ügyeljünk arra, hogy a gázüzemű fűtőberendezések és kandallók karbantartása még a fűtési időszak előtt megtörténjen, tartsuk be a használatukkal kapcsolatos előírásokat, valamint használjunk szén-monoxid érzékelőket.

KIADVÁNY LETÖLTÉSE

112 fontos tudnivaló veszélyhelyzetekben
Foglalkoztató füzet 8-10 éveseknek

Foglalkoztató füzet 8-10 éveseknek

Az általános iskola alsó tagozatos diákjai számára készült foglalkoztató füzetben 12 fontos tudnivalót, tanácsot ismerhetnek meg a gyerekek, amely nemcsak katasztrófák, hanem a mindennapi életben előforduló veszélyhelyzetek megelőzésében, kezelésében segítheti őket.
A feladatok megoldásával a gyerekek játékos, életkoruknak megfelelő módon ismerhetik meg a tűzoltók, polgári védelmi szakemberek feladatait, megtudhatják, miben számíthatnak a segítségükre, hogyan kérhetnek segítséget veszélyhelyzetben, milyen veszélyhelyzetbe kerülhetnek, illetve milyen veszélyhelyzetek okozói lehetnek ők maguk, ha nem ismernek néhány alapvető szabályt.
A pedagógusok számára segítség lehet a munkafüzet abban, hogy megismertessék diákjaikkal a Magyarországon leggyakrabban előforduló veszélyhelyzeteket és azokat a magatartási szabályokat, amelyeket ilyen esetekben követni kell (pl. hogyan meneküljünk tűzeset vagy földrengés bekövetkeztekor, hogyan és kitől kérjünk telefonon vagy egyéb módon segítséget, hogyan segítsünk egymásnak, mit vigyünk magunkkal, ha a lakásunkat valamilyen veszély miatt ideiglenesen el kell hagynunk stb.).
Fontos nagy hangsúlyt fektetni a veszélyek megelőzésére, környezetünk megóvására, ezért a füzet tartalmaz olyan játékos feladatokat is, amelyek megismertetik a tűzmegelőzés, a tudatos energiafelhasználás, a környezetvédelem és a balesetmegelőzés legfontosabb szabályait.
A füzet hátsó borítólapja egyben a UNICEF „Riskland” című társasjátékának a magyar nyelvű változata, amellyel az újonnan elsajátított, vagy a már ismert, de ily módon tudatosított veszélyhelyzeti ismereteket lehet játékos formában gyakorolni.

KIADVÁNY LETÖLTÉSE
TÁRSASJÁTÉK TÁBLA LETÖLTÉSE

Tüzet viszek...
képsorozat óvodásoknak

Képsorozat óvodásoknak

Az óvodás korosztály számára összeállított tűzmegelőzési program kiemelt feladata, hogy hozzájáruljon a kisgyerekeket körülvevő külső világ tevékeny megismeréséhez, a biztonságos életvitel szokásainak alakításához.

Cél a fejlettségüknek megfelelő tájékoztatás, figyelemfelkeltés, az óvatosságra intés, nem pedig az elriasztás, vagy a tiltás!

A téma jellegzetességei miatt különösen alkalmas az önfegyelem, a szabálytudat alakítására, a helyes szokások kialakulásának és az élet és a környezet védelmét szolgáló magatartásminták megalapozására.

A képek átfogják a kisgyermekek számára fontosnak ítélt, a tűzmegelőzéshez, a tűzveszélyes helyzetekhez és a tűzesetekhez kötődő alapvető ismereteket.
A füzetben találhatók színező lapok, valamint olyan képsorozatok, amelyek - szétvágás után - csoportosításra, válogató elemzésre, történetkirakásra stb. is alkalmasak, de applikációs képekként is használhatók

Az óvodapedagógusok részére készített Útmutató érinti a tűzvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat, javaslatokat ad a feldolgozásra.

munkafüzet 8-10 éveseknek

Tűzre, vízre vigyázzatok...
munkafüzet 8-10 éveseknek

Ebben az életkorban már a fő cél a tudatos viselkedésre való felkészítés, a veszélyhelyzetek megelőzéséhez szükséges ismeretek átadása, az elvárható - ön- és mások mentésére szolgáló - magatartásminták megismertetése, gyakoroltatása.

A főbb témák a következők:
- Az emberek tűzzel való kapcsolatának története
- A tűzgyújtás története
- Tűzmegelőzés a háztartásban (sütés, főzés, fűtés, világítás) és a szabadban
- A gyújtás és oltás alapvető szabályai
- Menekülés, segítségkérés, elemi elsősegély
- Alapismeretek a tűzoltóságokról

A tantárgyközi kapcsolódásra lehetőséget teremt a számos irodalmi és természettudományi kitekintés. A feldolgozáshoz célszerű kilépni a tantermi környezetből, hiszen a közvetlen megfigyelés és a tevékenykedés során jobban rögzülnek a szükséges ismeretek, illetve gyakorlással elsajátíthatók a megfelelő készségek.

Tűzre, vízre vigyázzatok...
munkafüzet 10-12 éveseknek

 

Katasztrófavédelem

A sorozat harmadik füzete számol azzal, hogy 10-11 éves korban gyakori az iskolaváltás. A második füzet témakörei itt is megtalálhatók, természetesen már kibővített terjedelemben.

Az életkori sajátosságokra alapozva nagy hangsúlyt kap a veszélyhelyzetekben előhívandó készségek kialakításához, belsővé válásához szükséges tevékenységek, magatartásmódok gyakoroltatása.

Felügyelet mellett kipróbálható a biztonságos gyújtás, illetve megismerik a kézi tűzoltó készülékek működését.
Gyakorolják a háztartásban használt berendezések biztonságos használatát, elmélyítik a szabadidőben és ünnepekkor alkalmazandó tűzmegelőzési szabályokat.
Gyakorolják a szabályos tűzjelzést és a pánikmentes menekülést a különféle rendeltetésű épületekből.

Tűzre, vízre vigyázzatok...

munkafüzet 12-14 éveseknek


munkafüzet 12-14 éveseknek

A 12-14 évesek számára összeállított füzet felöleli mindazt az elméleti és gyakorlati ismerethalmazt, melynek segítségével a tanulók elsajátíthatják a veszélyhelyzetben követendő viselkedésmintákat, bővíthetik elméleti ismereteiket, megismerhetik állampolgári kötelezettségeiket.

Fontos cél, hogy értsék a használati utasítások szabályait, tudják biztonságosan kezelni a leggyakrabban használt eszközöket, gyakorlottá váljanak az önellátáshoz szükséges alapvető tennivalókban, a biztonságos életvitelhez szükséges problémamegoldásban, jól kezeljék a döntéshelyzeteket.

A foglalkozások során gyakorlatot szerezhetnek az életet és környezetet védő magatartáshoz szükséges alapkészségekben, tájékozódhatnak a tűzoltóságokról.

A 14 éves kor megfelelő idő arra, hogy belsővé váljon a tanulók szabálykövető magatartása minden területen, mely mögött tudatos ismeretalkalmazás áll.

Katasztrófavédelem

Tanári kézikönyv
File méret: 67 Mb, ZIP/PDF