Téli jótanácsok

Közlekedés télen

 • A téliesre fordult időjárásra tekintettel csak megtankolt és a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel induljanak útnak.
 • Elengedhetetlen a téli gumi, a hólánc és a megfelelő fagyálló folyadék.
 • Indulás előtt készítsenek az autóba meleg takarót és folyadékot.
 • Tájékozódjanak időben az útviszonyokról és az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról.
 • Tanácsos feltöltött mobiltelefonnal útnak indulni.

Gépjárműben ragadva

Ha egy hóvihar miatt bennrekedne az autójában, a következők szerint járjon el:

 • Húzódjon le az autópálya szélére. Kapcsolja be az elakadásjelzőt és tegyen ki vészjelzést a rádió antennára akasztva, vagy az ablakra csíptetve.
 • Maradjon a gépjárművében, ahol a legnagyobb valószínűséggel megtalálják a mentőerők. Ne induljon gyalog útnak, hacsak nem lát a közelben lakóépületet, ahol menedékhelyet találhat. Legyen óvatos; a hófúvás miatt a távolságok nagyobbnak tűnhetnek. Egy épület közelinek tűnhet, de a mély hóban történő gyaloglás meghosszabbítja az odajutást.
 • A motort és a fűtést óránként kb. 10 percig járassa. Miközben jár a motor, kicsit tekerje le az egyik hátsó ablakot a szellőztetés miatt, illetve időnként takarítsa ki a havat a kipufogócsőből. Ez megvédi a lehetséges szén-monoxid mérgezéstől.
 • Végezzen időnként gyakorlatokat a testhőmérséklet fenntartása érdekében, viszont a túlterhelést kerülje el. Szélsőséges hidegben, használjon föl térképeket, üléshuzatot, szőnyeget a szigeteléshez. Húzódjon össze útitársaival és használja kabátját takaróként.
 • Váltásban aludjanak. Egy személy mindig legyen ébren, az érkező mentőerők figyelésére.
 • Egyen rendszeresen és fogyasszon bőségesen folyadékot a kiszáradás megelőzése érdekében, de kerülje el a koffein és az alkohol fogyasztását.
 • Ügyeljen arra, hogy ne merüljön le az akkumulátor. Arányosan ossza be a szükséges elektromos energiát - a lámpák, a fűtés, a rádió használatára.
 • Kapcsolja be éjszaka a belső lámpát, hogy a mentőerők meg tudják találni.
 • Ha elhagyatott helyen szorult az autójába, betűzze ki egy nyílt területen a HELP, vagy SOS szavakat és rakja ki kövekkel, vagy faágakkal a mentőerők figyelmének felkeltése céljából, akik a levegőből pásztázhatják a területet.
 • Hagyja el az autóját és induljon el gyalog - amennyiben szükséges - ha elvonult a hóvihar. Amennyiben otthagyja az autóját, úgy a kulcsot olyan kormányállásban vegye ki, hogy a kormányt el lehessen forgatni.

(Forrás: FEMA, Amerikai Szövetségi Veszélyhelyzet-kezelési Hivatal)

Stranded in a Vehicle

If a blizzard traps you in the car:

 • Pull off the highway. Turn on hazard lights and hang a distress flag from the radio antenna or window.
 • Remain in your vehicle where rescuers are most likely to find you. Do not set out on foot unless you can see a building close by where you know you can take shelter. Be careful; distances are distorted by blowing snow. A building may seem close, but be too far to walk to in deep snow.
 • Run the engine and heater about 10 minutes each hour to keep warm. When the engine is running, open a downwind window slightly for ventilation and periodically clear snow from the exhaust pipe. This will protect you from possible carbon monoxide poisoning.
 • Exercise to maintain body heat, but avoid overexertion. In extreme cold, use road maps, seat covers, and floor mats for insulation. Huddle with passengers and use your coat for a blanket.
 • Take turns sleeping. One person should be awake at all times to look for rescue crews.
 • Eat regularly and drink ample fluids to avoid dehydration, but avoid caffeine and alcohol.
 • Be careful not to waste battery power. Balance electrical energy needs - the use of lights, heat, and radio - with supply.
 • Turn on the inside light at night so work crews or rescuers can see you.
 • If stranded in a remote area, stomp large block letters in an open area spelling out HELP or SOS and line with rocks or tree limbs to attract the attention of rescue personnel who may be surveying the area by airplane.
 • Leave the car and proceed on foot - if necessary - once the blizzard passes.

(Source: FEMA, Federal Emergency Management Agency)

 

Jeges jótanácsok

 

Szinte nem múlik el tél, úgy hogy ne értesüljünk olyan tragédiáról, amely a kellően még nem megvastagodott álló-és folyóvizek jégtakarójának beszakadása okozott.

 

Mivel a mentésbe bevonható tűzoltó erők és eszközök helyszínre történő kiérkezése amely a távolság miatt sokszor 15-20 percet is igénybe vehet jelentős - ezért az alábbiakban néhány követendő (megfontolandó) jó tanáccsal szeretnénk segítséget nyújtani.

Néhány általános érvényű szempont a korcsolyázás, csúszkálás és jégen tartózkodás helyének kiválasztásához:

 
Befagyott állóvíz esetén
 • A part közelében a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben törik,
 • Beszűküléseknél áramlatok gyöngíthetik a jeget, (ugyanez vonatkozik állóvizeknél a mellékfolyók torkolatára is)
 • Meleg források különösen veszélyesek, mert nem mindig hoznak létre jégmentes helyeket, hanem elvékonyítják a jeget, ami nem látható,
 • Sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb min hómentes helyeken.
Befagyott folyóvizek esetén
 • Különösen vékony jég és jéggel nem fedett részek a "sodorvonal"-ban találhatóak,
 • Folyókanyarok külső oldalán is vékony jégréteggel kell számolni,
 • Sebes folyású, vagy kőtömbökkel telített szakaszon a jég szintén lényegesen vékonyabb.
Mindkét esetben fontos tanács:
 • Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is erősen csökken, ha vastagsága változatlanul fennáll,
 • Jégen történő haladáskor nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha elesünk, az fokozza a jég beszakadásának veszélyét,
 • Több személy esetén pihenéskor is tartsuk be a szükséges távolságot,
 • Jégen történő haladáskor síbottal, vagy bottal állandóan ellenőrizzük az előttünk levő jég vastagságát és szilárdságát.
A jég beszakadása esetén követendő magatartás
A jég beszakadását rendszerint már előre jelzi a ropogás és a recsegés, és a jég felületének süllyedése. Ekkor a beszakadás esetleg még elkerülhető.
 
Teendők:
 • Azonnal feküdjünk laposan a jégre (nagy fekvési felület), lehetőleg arccal a part felé.
 • Lassú, nyugodt mozdulatokkal (mindig a lehető legnagyobb felfekvési felületen) kússzunk a part felé.
 
Ha a jég a fenti előjelek nélkül beszakad, vagy túlságosan későn reagálunk és beszakadt alattunk, a teendők a következők:
 • Azonnal tárjuk szét karjainkat, és ejtsük magunkat előre.
 • Minden eszközzel gátoljuk meg, hogy a jégfelület alá csússzunk vagy lemerüljünk a vízbe.
Ha mégis a jégfelület alá kerülünk:
 • tartsuk nyitva szemünket, és nézzünk felfelé,
 • ha a jég hóval fedett, a közelben levő jégtörés helyét a beeső fénysugár alapján még fel lehet ismerni, és el lehet érni,
 • ha a jeget nem fedi hó, a víz és a jég egyforma fénytörése miatt a jég beszakadásának helye csak igen nehezen ismerhető fel, folyóvíz esetén az áramlás miatt e helyet akkor sem lehet már elérni, ha tudjuk, hol van, a túlélés esélye ilyenkor igen csekély.
 • Próbáljuk meg a felsőtestünkkel újból a jégfelület fölé jutni ( lehetőleg arccal a part felé ).
 • Végezzünk lábainkkal lökésszerű úszó mozdulatokat, a karjainkkal és súlyáthelyezéssel segítsük a lábmunkát.
 • Amennyiben így nem sikerül a jég fölé jutni, próbáljunk meg a jég beszakadásának helyével szembeni oldalon egyik lábunkkal a jég felületére jutni és azután a kezünkre és lábunkra támaszkodva testünket oldalt a jégfelületre tolni.
 • A jég beszakadásának formájától és nagyságától függően e módszer hanyatt fekve is alkalmazható.
 • Ha a jég újból és újból beszakad, vágjunk magunknak utat a part felé, addig, míg ki nem jutunk a partra, vagy teherbíró jégfelülethez nem érünk.
 • A víz hőmérséklete a jégfelület alatt 0-4 C, vagyis már 20-30 másodperc után hidegsokk következhet be (vérkeringési zavarok, sőt a szívműködés leállása).
Mások bajba kerülése esetén a következő módon nyújthatunk segítséget:
 • Ne egyenes tartásban, hanem hason csúszva közelítsük meg a jég közé került személyt (ellenkező esetben mi is veszélybe kerülhetünk, mert beszakadhat alattunk a jég).
 • Ne közelítsük meg egészen a jég beszakadásának helyét (a jég törékeny).
 • Az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközökkel (hosszú ággal, bottal, kötéllel, nadrágszíjjal-esetleg többet összekötve, vagy ruhadarabokkal). Vigyázat: ne húzzuk ki a szerencsétlenül jártat a ruhája ujjánál fogva, mert a varrásoknál könnyen elszakadhat.
 • Ha több segítőtárs van a helyszínen: alkossunk láncot úgy, hogy mindenki hason fekve az előtte levő lábát fogja. Ezáltal az elöl levő személyt mentőakciója során a többiek hatékonyan támogatják.
 • Az odanyújtott segédeszközökkel húzzuk ki a szerencsétlenül jártat a jégre, majd a beszakadás helyétől a partra.
 • Ha a szerencsétlenül járt már a jég alá került, a mentési kísérletet már csak felkészült szakemberek tudják végrehajtani, így szükséges a tűzoltóság 105-ös segélyhívó számon történő mielőbbi értesítése.