A lakóhely azonnali elhagyásával kapcsolatos tennivalók

 

A kitelepítés végrehajtása esetén, annak elrendelését követően - optimális esetben - számolni lehet egy felkészülési időszakkal. Bármilyen helyzetben értesül az állampolgár a kitelepítés elrendeléséről a végrehajtás első mozzanata számára azt jelenti, hogy otthonában kell felkészülnie a kitelepítésre. A kitelepítés végrehajtásának sikere és szervezettsége mindenekelőtt a lakosság tájékozottságától és fegyelmezettségétől függ.

Ennek eredményeként a kitelepítésre való közvetlen felkészülés és a lakóhely elhagyása a lehető legrövidebb időn belül végrehajtható. A kitelepítés elrendelése után az érintett állampolgárnak az alábbi tartalmú felszerelést kell összeállítani:

a személyi okmányait, legfontosabb értéktárgyait, készpénzét értékpapírjait;

2-3 napra elegendő élelmiszert és legalább 1 liter ivóvizet, teát vagy üdítőitalt;

fehérneműt, lábbelit és megfelelő ruházatot;

tisztálkodási, önsegélynyújtó eszközöket és a legfontosabb gyógyszereket;

egyéni védőeszközeit (a szükség légzésvédőt és szükség bőrvédő eszközként használható ruházatot);

takarót, hálózsákot, gumimatracot vagy párnát és táskarádiót.

Alapvető követelmény, hogy a kitelepülők személyenként minél kisebb tárfogatú és könnyen szállítható személyi csomagot vigyenek magukkal, amely csak a legszükségesebbeket tartalmazhatja, figyelembe véve a kitelepülés végrehajtásának módját, vagyis azt, hogy az gyalog, személygépjárművel, vagy központilag biztosított szállítóeszközökkel történik. Ez utóbbi esetben a csomag súlya személyenként nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

A személyi csomagokat ajánlatos bőröndben, kézitáskában vagy egyszerű zsákból készült háti vagy kézi csomagban elhelyezni a név, cím feltüntetésével.

A lakásból való távozás előtt ki kell kapcsolni, illetve el kell zárni az elektromos, a víz, a gáz, stb. vezetékeket, berendezéseket, el kell oltani a kályhákban, tűzhelyeken égő tüzeket és be kell zárni az ablakokat, ajtókat.

A felkészülés után a kitelepülők kötelesek a legrövidebb időn belül, az előzetes tájékoztatás szerint meghatározott gyülekezési helyen megjelenni és a polgári védelmi. szervezet irányításával a várost elhagyni, továbbá a kitelepítés útvonalain és a befogadási helyeken pedig a kitelepítés végrehajtásában közreműködő szervek intézkedéseit betartani.

A visszatelepítés tudnivalói

A veszély elmúltával a kitelepített lakosság visszatér a lakhelyére. A visszatérés lehetőségének a megállapítása a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek feladata. A visszatelepítés során feltétlenül tartsa be a következő szabályokat!

A visszatelepülés csak a katasztrófavédelmi szakemberek javaslata alapján történhet meg. Meg kell várni, amíg ők biztonságosnak ítélik meg a helyzetet.

Akiket szervezett formában telepítettek ki, azokat szervezett formában telepítik vissza is. Amennyiben önállóan tér vissza, feltétlenül jelentse be a befogadó településen a szándékát.

A településre csak akkor szabad visszatérni, ha megtörtént a fertőtlenítés.

Ha az orvosok javasolják, adassa be a védőoltást.

Ha a házán, lakásán repedéseket, töréseket lát, kérje a szakemberek véleményét lakása biztonságát illetően.

Ha romosodást talál, a romok eltakarítása nagy körültekintést igényel, mert a romok mozgatása újabb omlást idézhet elő. Sose kezdjen egyedül a munkához, kérje a szakemberek segítségét.

Az állati tetemeket, szemetet, amelyet a víz hordott az udvarára, kertjébe, ne ássa el. A szakemberek begyűjtik azokat.

A vizet, villanyt, gázt csak a vezetékek és a hálózat ellenőrzése után lehet bekapcsolni.

Az átázott elektromos készülékeket, a gázkazánt, konvektorokat üzembe helyezés előtt vizsgáltassa meg szakemberekkel.

A vezetékes víz használata a hatóságok engedélye alapján történhet csak meg.

A kút vize sokáig alkalmatlan még emberi, állati fogyasztásra, fertőtlenítés és az ellenőrzés után lehetséges csak.

 

Kérjük, hogy a saját érdekében a visszatelepítés során tartsa be a hatóságok által meghatározott szabályokat!