Érintett ágazatok, alágazatok

ÁGAZAT

ALÁGAZAT

 

Energia

villamosenergia-rendszer létesítményei (kivéve az atomerőmű nukleáris biztonságára és sugárvédelmére, fizikai védelmére, valamint biztosítéki felügyeletére vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó rendszerek és rendszerelemek)
kőolajipar
földgázipar
távhő

 


Közlekedés

közúti közlekedés
vasúti közlekedés
légi közlekedés
vízi közlekedés
logisztikai központok

 

Agrárgazdaság

mezőgazdaság
élelmiszeripar
elosztó hálózatok

 


Egészségügy

aktív fekvőbeteg-ellátás
mentésirányítás
egészségügyi tartalékok és vérkészletek
magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok
gyógyszer-nagykereskedelem

Társadalombiztosítás

társadalombiztosítási ellátások igénybevételéhez kapcsolódó informatikai rendszerek és nyilvántartások

 

Pénzügy

pénzügyi eszközök kereskedelmi, fizetési, valamint klíring- és elszámolási infrastruktúrái és rendszerei
bank- és hitelintézeti biztonság
készpénzellátás

 

 


Infokommunikációs technológiák

internet-hozzáférési szolgáltatás és internet-infrastruktúra
elektronikus
hírközlési szolgáltatások, elektronikus hírközlő hálózatok
műsorszórás
postai szolgáltatások
kormányzati elektronikus információs rendszerek

Víz

ivóvíz-szolgáltatás
felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése
szennyvízelvezetés és -tisztítás
vízbázisok védelme
árvízi védművek, gátak

Honvédelem

honvédelmi rendszerek és létesítmények 

Közbiztonság - Védelem

rendvédelmi szervek infrastruktúrái