Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkör

A vízügyi hatóság engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési, valamint szakhatósági, továbbá a vízkészletjárulék tekintetében adóhatósági hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, illetve annak végrehajtását szolgáló rendeletek határozzák meg.

A vízvédelmi hatóság a víz, mint környezeti elem tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, illetve annak végrehajtását szolgáló rendeletek alapján ellátja a meghatározott környezetvédelmi engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési, valamint szakhatósági feladatokat.

A területi és az országos vízügyi hatóság, valamint a területi és az országos vízvédelmi hatóság szakhatóságként történő közreműködését az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) kormányrendelet szabályozza.

A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) kormányrendelet határozza meg a BM OKF és a fentiek szerint kijelölt – fővárosi és 11 megyei – katasztrófavédelmi igazgatóság vízvédelmi igazgatási feladatait. A BM OKF – a katasztrófavédelmi igazgatóság középirányító szerveként – a vízminőség-védelmi, a kármegelőzési és kárelhárítási feladatok ellátása tekintetében koordinálja a vízvédelmi igazgatási feladatok végrehajtását.

Illetékességi szabályok a 223/2014. (IX. 4.) kormányrendelet 2. melléklete szerint érvényesek.

Békés vármegye – kivéve Almáskamarás, Battonya, Békéssámson, Bucsa, Csanádapáca, Dombegyháza, Dombiratos, Gádoros, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyháza, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza közigazgatási területét, Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét, Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét es a Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét, Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét, valamint Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé eső részét.

Vízügyi illetékesség

Az ügyintézéssel kapcsolatos bankszámlaszámok 2017. januártól itt érhetőek el.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.

Postacím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.

Esetlegesen felmerülő kérdéseiket a (+36-66) 549-470-es telefonszámon, illetve a orxrf.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh e-mail címen várjuk.

Az ügyleírásokkal, elvi vízjogi, vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban bővebb infomációt itt olvashat.