A Békés MKI hatósági jogkörei

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve) első és másod fokú tűzvédelmi hatósági jogkörei

 

Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési engedélyezési eljárás

 

Elsőfokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Általános esetben

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Azon tűzoltó berendezések esetében, melyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások berendezései kivételével

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások azon tűzoltó berendezései esetében, melyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott

BM OKF

-

Polgári repülőterek, metró és földalatti vasúti létesítmények, Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeinek tűzjelző/tűzoltó berendezései, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások tűzjelző/teljeskörűen szabályozott tűzoltó berendezései esetében

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

A tűzvédelmi szakhatósági jogkörébe tartozó jelentős építmények  tűzjelző/tűzoltó berendezései esetében, az építmény első végleges használatbavételéig

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben

BM OKF

-

Határidő:

30 nap 

 

Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés használatbavételi engedélyezési eljárás

 

Elsőfokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Általános esetben

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Azon tűzoltó berendezések esetében, melyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások berendezései kivételével

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások azon tűzoltó berendezései esetében, melyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott

BM OKF

-

Polgári repülőterek, metró és földalatti vasúti létesítmények, országház országgyűlési irodaház, miniszterelnökség létesítményeinek tűzjelző/tűzoltó berendezései, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások tűzjelző/teljeskörűen szabályozott tűzoltó berendezései esetében

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

A tűzvédelmi szakhatósági jogkörébe tartozó jelentős építmények  tűzjelző/tűzoltó berendezései esetében, az építmény első végleges használatbavételéig

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben

BM OKF

-

Határidő:

30 nap 

 

Vásárok, piacok és bevásárlóközpontok engedélyezési eljárása 

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

-

Határidő:

Engedélyező határozat közlésétől számított 30 nap

 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás engedélyezési ügye

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

-

Határidő:

60 nap 

 

A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás

 

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

BM OKF

 

Határidő:

30 nap 

 

Szolgáltatási felügyelettel kapcsolatos eljárások

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság / Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság / Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1. tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata,

2. beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata,

3. tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete,

4. tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,

5. tűzvédelmi szakvizsgáztatás

6. kéményseprő-ipari közszolgáltatás

BM OKF

BM OKF

a területi szerv tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban

-

Ügyintézési határidő:

Bejelentési eljárás:

Igazolás kiadása

Hivatalból nyilvántartásba vétel

 

 

8 nap

15 nap

Ügyintézési határidő:

Hatósági eljárás

30 nap

 

 

Eltérési engedélyezési eljárás

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírások alól kérelemre eltérést engedélyezhet.

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet az alábbi építmények esetében az első végleges használatbavételig:

 • magas építmények,
 • a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,
 • a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
 • a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
 • az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
 • a fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,
 • az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.

Az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírások alól kérelemre eltérést engedélyezhet az alábbi esetekben:

 • a metró és földalatti vasúti létesítmények,
 • polgári repülőterek.

BM OKF

BM OKF

Az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól kérelemre eltérést engedélyezhet.

Az épületek, építmények tűzvédelmi használati és létesítési, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet:

 •  a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok ügyeiben
 • a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során.

-

 

Egyedileg tervezett műszaki megoldás megfelelőségére irányuló konzultáció

 

Tűzvédelmi hatóság

 

BM OKF

 

 

Vízköddel oltó berendezések létesítési engedélyezési eljárása

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Általános esetben

Megyei /Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

30 nap 

 

Vízköddel oltó berendezések használatbavételi engedélyezési eljárása

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Általános esetben

Megyei/Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

30 nap 

 

ESFR sprinkler oltóberendezések létesítési engedélyezési eljárása

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Általános esetben

Megyei/ Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

30 nap 

 

ESFR rendszerű oltó berendezések használatbavételi engedélyezési eljárása

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Általános esetben

Megyei /Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

30 nap 

 

Aeroszolos oltóberendezések létesítési engedélyezési eljárása

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Általános esetben

Megyei/Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

30 nap 

 

Aeroszolos oltóberendezések használatbavételi engedélyezési eljárása

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Általános esetben

Megyei/ Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

30 nap 

 

Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata tevékenység helyszíni ellenőrzése

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság/ Szolgáltatás felügyeleti hatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

30 nap

 

 

Beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata tevékenység helyszíni ellenőrzése

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság/ Szolgáltatás felügyeleti hatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

30 nap

 

 

Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység helyszíni ellenőrzése

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság/ Szolgáltatás felügyeleti hatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

30 nap

 

 

Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és tűzvédelmi szakvizsgáztatás helyszíni ellenőrzése

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság/ Szolgáltatás felügyeleti hatóság

Általános esetben

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

A területi szerv tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban

BM OKF

-

Határidő:

30 nap

 

 

Piacfelügyeleti helyszíni ellenőrzés

 

Helyszíni ellenőrzés

Piacfelügyeleti hatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

BM OKF

Határidő:

60 nap

 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatások felügyeleti eljárása

 

Elsőfokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Az ellátásért felelős önkormányzattal szembeni eljárás

A közszolgáltató székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság

BM OKF

A közszolgáltatóval szembeni eljárás

Szolgáltatási felügyelet ellátása körében:

A közszolgáltató székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság

Hatósági felügyelet ellátása körében:

A közszolgáltatás ellátása szerint illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság

BM OKF

Az ingatlan tulajdonosával szembeni eljárás

Az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság

 

Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése és sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítése

 

Sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítése

 

tűzvédelmi hatóság

 

OKF

 

Sport létesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése

 

tűzvédelmi hatóság

 

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

A hozzájárulás kiadására határidő:

A bejárástól számított 8 nap