Veszélyhelyzet idejére vonatkozó különös vízkészletjárulék-fizetési szabályok

A Magyar Közlöny 77. számában megjelent a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idejére történő teljesítéséről szóló 123/2020. (IV. 16.) kormányrendelet.

A jogszabály-módosítás értelmében a kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott mezőgazdasági tevékenységet folytató vízhasználók mentesülnek a veszélyhelyzet idejére a vízkészletjárulék fizetésének kötelezettség alól. A mentesség a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettséget nem érinti, a mentességet a vízhasználók az éves és negyedéves bevallás során külön nyilatkozattal érvényesíthetik. 

A módosítás az alulfogyasztás szabályaira is speciális rendelkezést tartalmaz. Ennek értelmében azon vízhasználóknak, akik a veszélyhelyzet miatt a vízhasználattal járó tevékenységüket szüneteltetik vagy jelentős mértékben csökkentik, a veszélyhelyzet idejére a ténylegesen felhasznált vízmennyiség után kell vízkészletjárulékot fizetniük, az esetükben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/B. § (3) bekezdésében foglalt szabályok nem alkalmazhatók.

A nyilatkozat megtételének egyszerűsítése érdekében az éves és negyedéves bevalláshoz formanyomtatvány a katasztrófavédelem honlapján és a https://vkj.gov.hu oldalon érhető el.