Szakmai tájékoztatók


Kapcsolódó dokumentumok:

Tájékoztató - a vízgazdálkodási törvény 2021. január 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény ví (2021.10.25.)

Tájékoztató a 2020. január 1. napját követően indult, mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokró (2021.10.25.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokról (2021.10.25.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárásokról (2021.10.25.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi létesítési engedélyezési eljárásról (2021.10.25.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról (2021.10.25.)

Rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentő adatlap (2021.10.25.)

Nyilatkozat - a veszélyhelyzet idején igénybevett mentességhez (2021.10.25.)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (2021.10.25.)

Tájékoztató hatósági hatáskörök megoszlásáról (2022.08.09.)