Helyi szervek

Helyi szervek

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A KvK a hatályos jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és egyéb szabályozókban meghatározott ügyekben hatóságként, és szakhatóságként jár el. Ellátja a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és egyéb szabályozókban meghatározott feladatokat. Ellátja az ÖTP, LTP, és ÖTE szakmai felügyeletét, ellenőrzését. Szervezi a lakosság riasztásának, veszélyhelyzeti tájékoztatásának feladatait. Közreműködik a katasztrófavédelmi besorolási eljárással kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Közreműködik a lakosságriasztó rendszer végpontjaiban bekövetkezett változásának nyilvántartásában. A KvK az operatív feladatok ellátásához a helyi védelmi bizottság elnökével együttműködve, a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes állapotban tartott vezetési pontot tart fenn.

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A működési területén végzi a tűzoltási, műszaki mentési valamint lakosságvédelmi feladatait, irányítja a működési területén lévő ÖTP, LTP és az együttműködési megállapodás alapján együttműködő ÖTE szakmai tevékenységét.

Katasztrófavédelmi Őrs

A működési területén végzi a tűzoltási, műszaki mentési valamint lakosságvédelmi feladatait.

Katasztrófavédelmi Megbízott

A katasztrófavédelmi megbízottak a hivatásos tűzoltó-parancsnokság alárendeltségében polgári védelmi, tűzoltósági, iparbiztonsági, és hatósági feladatokat látnak el, emellett összefogják a polgármesterek és a közbiztonsági referensek tevékenységét is. Mindezen túl az újonnan létrejött járási helyi védelmi bizottságok elnökeit, katasztrófavédelmi elnökhelyetteseit döntés-előkészítési, javaslattételi feladatok ellátásával segítik.
A megbízottak helyi szinten képviselik a szervezetet, szorosan együttműködve a társhatóságokkal. Meghatározott ügyfélfogadási rend szerint állnak a lakosság rendelkezésére a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó ügyekben.