V. Hivatal

V. Hivatal

A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi.  Tevékenységi körébe tartozik az igazgatóság rendezvényeinek koordinálása, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak szervezése. Végzi az igazgatóság jogi és igazgatási szakterülettel összefüggő tevékenységét. Ellátja és felügyeli  az ügykezeléssel, adatvédelemmel és minősített adatkezeléssel kapcsolatos igazgatóságra háruló feladatokat. Végzi az igazgatóság sajtókommunikációs tevékenységét. Feladata az Ügyfélszolgálati Iroda működtetése, a panaszügyek, közérdekű bejelentések, közérdekű adatszolgáltatási kérelmek intézése.