II. Gazdasági igazgató-helyettesi szervezet

II. Gazdasági igazgató-helyettesi szervezet

A Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet vezetője a gazdasági igazgatóhelyettes, aki tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. Ellátja a Költségvetési Osztály, a Műszaki Osztály, valamint az Informatikai Osztály tevékenységének irányítását, a Műszaki Osztályon keresztül irányítja és felügyeli a műszaki biztonsági tisztek tevékenységét, megszervezi és működteti az igazgatóság logisztikai rendszerét. A gazdasági igazgatóhelyettes végzi az igazgatóság hatáskörébe tartozó gazdasági döntések előkészítését, biztosítja az engedélyezett költségvetés erejéig az igazgatóság alapfeladatainak ellátásához szükséges költségvetési forrásokat, irányítja és működteti a logisztikai rendszert.

Költségvetési Osztály

A jogszabályok alapján összeállítja az igazgatóság költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást. Elkészíti a jóváhagyott költségvetés felosztását, szükség esetén módosításokat, átcsoportosításokat hajt végre az előirányzatok között. Számviteli szakterületen összeállítja az igazgatóság beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást. Gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban, valamint a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokban előírtak végrehajtásáról, felülvizsgálatáról, összesítéséről.

Műszaki Osztály

Tervezi az igazgatóság technikai eszköz és anyagszükségletét, végrehajtja az igazgatóság szintű technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatokat. Végzi a hatáskörébe tartozó beszerzéseket, a raktározással kapcsolatos feladatokat valamint a készlet és eszköznyilvántartást. Intézi az állomány ruházati alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos ügyeket, a munka- és védőruházattal, védőeszközökkel történő ellátását. Végzi az igazgatóság járműállományának üzemeltetési és üzemben tartási feladatait, valamint hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki megvizsgálásával, környezetvédelmi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat. Ellátja az igazgatóság elhelyezési és ingatlangazdálkodási feladatait.

Informatikai Osztály

Üzemelteti az igazgatóság és helyi szervei informatikai, térinformatikai és távközlési rendszereit, ellátja annak szakmai felügyeletét. Tervezi, szervezi és végrehajtja mindazon távközlési, térinformatikai, informatikai és infokommunikációs feladatokat, melyek az igazgatóság, valamint szervei hírközlési és az informatikai tevékenységének biztosításához szükségesek. Szervezi az igazgatóság és helyi szervei távközlési, térinformatikai és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseket és továbbképzéseket.