Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Költségvetések, beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve: 2021-02-11
2021 Elemi költségvetés

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók


Működés

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2021-07-23
2021. évi ÖTP pályázatok

Közzétéve: 2021-07-23
2021. évi ÖTP pályázatok

Közzétéve: 2021-07-23
2021. évi ÖTE pályázatok

Közzétéve: 2021-07-23
2021. évi ÖTE pályázatok

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Dátum Megnevezés
2021-06-18
Személyi juttatások 2019. IV. negyedév
2021-06-18
Személyi juttatások 2019. III. negyedév
2019-12-16
Személyi juttatások 2019. I. negyedév
2019-12-16
Személyi juttatások 2019. II. negyedév
2019-12-16
Személyi juttatások 2018. IV. negyedév
2019-02-15
Személyi juttatások 2018. II. negyedév
2019-02-15
Személyi juttatások 2018. III. negyedév
2019-02-15
Személyi juttatások 2018. I. negyedév
2018-07-06
Személyi juttatások 2017. IV. negyedév
2017-10-18
Személyi juttatások 2017. III. negyedév
2017-10-18
Személyi juttatások 2017. I. negyedév
2017-10-18
Személyi juttatások 2017. II. negyedév
2017-09-21
Személyi juttatások 2016. IV. negyedév
2017-09-21
Személyi juttatások 2016. III. negyedév
2017-09-21
Személyi juttatások 2016. II. negyedév
2017-09-21
Személyi juttatások 2016. I. negyedév
2016-04-26
Személyi juttatások 2015. IV. negyedév
2016-04-11
Személyi juttatások 2015. III. negyedév
2016-04-11
Személyi juttatások 2015. II. negyedév
2015-07-21
Személyi juttatások 2015. I. negyedév
2015-04-30
Személyi juttatások 2014. IV. negyedév
2015-03-06
Személyi juttatások 2014. II. negyedév
2015-03-06
Személyi juttatások 2014. III. negyedév
2014-10-14
Személyi juttatások 2014. I. negyedév
2014-07-31
Személyi juttatások 2013. második negyedév
2014-07-31
Személyi juttatások 2013. harmadik negyedév
2014-07-31
Személyi juttatások 2013. első negyedév
2014-07-31
Személyi juttatások 2012. negyedik negyedév
2014-07-31
Személyi juttatások 2012. második negyedév
2014-07-31
Személyi juttatások 2012. harmadik negyedév
2014-07-31
Személyi juttatások 2012. első negyedév
2014-07-31
Személyi juttatások 2013. negyedik negyedév
Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Frissítve: 2021-06-18
Szerződések 2021.I.név

Koncessziók

A Békés MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ilyen kifizetést még nem teljesített.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Jelenleg nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve: 2020-03-31
Közbeszerzési terv 2020