Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Működés

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2022-12-01
2022. évi ÖTP pályázatok

Közzétéve: 2022-12-01
2022. évi ÖTE pályázatok

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve: 2024-02-27
Személyi 2023.IV.n.év

Közzétéve: 2024-02-27
Személyi 2023.III.n.év

Közzétéve: 2023-07-31
Személyi 2023.II.név

Közzétéve: 2023-07-31
Személyi 2023.I.név

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat

 vagy ide kattintva elérhető.

Frissítve: 2024-02-15
Szerződések 2023-2024

Koncessziók

A Békés MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ilyen kifizetést még nem teljesített.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési terv 2023

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Frissítve: 2023-03-21
Közbeszerzési terv 2023

Közzétéve: 2022-12-01
Közbeszerzési terv 2022

Közzétéve: 2022-12-01
Közbeszerzési terv 2021

Közzétéve: 2022-12-01
Közbeszerzési terv 2020


Költségvetések, beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Dátum Megnevezés
2022-05-18
2021.IV.negyedéves időközi mérlegjelentés
2022-05-18
2021.III.negyedéves időközi mérlegjelentés
2022-05-18
2021.II.negyedéves időközi mérlegjelentés
2022-05-18
2021. I. negyedéves időközi mérlegjelentés
2022-05-18
2020. IV. negyedéves mérlegjelentés
2022-05-18
2020. III. negyedéves mérlegjelentés
2022-05-18
2020. II. negyedéves mérlegjelentés
2022-05-18
2020. I. negyedéves mérlegjelentés
2022-05-16
2019. IV. negyedévi mérlegjelentés
2020-12-30
2019. III. negyedéves mérlegjelentés
2019-12-16
2019. II. negyedéves mérlegjelentés
2019-12-16
2019. I. negyedéves mérlegjelentés
2019-12-16
2018. IV. negyedéves mérlegjelentés
2018-11-22
2018. II. negyedéves mérlegjelentés
2018-11-22
2018. III. negyedéves mérlegjelentés
2018-11-22
2018. I. negyedéves mérlegjelentés
2018-04-19
2017. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-24
2017. III. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-24
2017. II. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2014. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2017. I. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2016. III. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2016. II. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2014. III. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2012. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2013. I. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2013. II. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2013. III. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2013. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2015. I. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2014. II. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-05
2014. I. negyedéves mérlegjelentés
Éves (elemi) költségvetés
Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója