Tűzvédelem az aratás idején

2021. június 28.

A nyári időszakban tűzvédelmi szempontból a legveszélyesebb munkafolyamat a szemes termény betakarítása és a terményszárítás. A katasztrófavédelmi kirendeltségek évről évre felveszik a kapcsolatot az érintettekkel és hangsúlyozzák, milyen fontos a betakarítási munkálatokban résztvevő erőgépek előzetes műszaki ellenőrzése, az aratásra, illetve a tarló és a növényi hulladék égetésére vonatkozó szabályok ismerete és betartása.

A tűzesetek megelőzése érdekében a kirendeltségek szakemberei a munkák megkezdése előtt több alkalommal is tűzbiztonsági konzultációkat tartanak a gazdálkodók részére. A konzultációkon többek között szó esik a betakarítással kapcsolatos tűzesetek tapasztalatairól, valamint a hatósági jogszabályi változásokról. Felhívják a gazdálkodók figyelmét, a tűzvédelmi előírások folyamatos betartására és a tűzesetek megelőzésére, tekintettel a tűzesetek során keletkező magas kárértékre.

Július hónapban a kirendeltségek munkatársai több alkalommal is ellenőrzik az aratás közbeni tűzvédelmi szabályok betartottságát. Az ellenőrzések során többek között vizsgálják a tűzoltó készülékek készenlétben tartottságát, a mezőgazdasági erő- és munkagépek műszaki ellenőrzésének elvégzését, dohányzási szabályok betartottságát, az erő- és munkagépek kipufogó-vezetékeinek műszaki állapotát, a tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezését, valamint egyéb tűzvédelmi szabályok betartottságát.

Fotó: Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság