Békés megye járási mentőcsoportjai

 

VIDRA MENTŐCSOPORT

Rendeltetése:

Speciális kutatás-mentési (vízről, vízből) és vízkár-elhárítási feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó hivatásos erők megerősítése, támogatása, a vezetés feltételeinek biztosítása, a mentőerők és a hajléktalanná vált lakosság segítése.

A mentőcsoport a gyomaendrődi járás (Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, Gyomaendrőd, Hunya) biztonságát szolgálja, de egész Békés megye, a régió, sőt az ország más területein is bevethető a bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák során, valamint a katasztrófaveszély és a különleges jogrend veszélyhelyzeten kívüli időszakában.

Alapvető feladata:

A kárterület felderítése, a sérültek felkutatása és ellátása, közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben, a rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátásában, továbbá a járás területén bekövetkezett káresemények felszámolásában.

Tagjai, eszközei:

A Vidra Mentőcsoport 34 tagja között van lovas és kutyás, drónos felderítő, vízi mentő, búvár, szakápoló, valamint számos műszaki szakember. Rendelkezik a mentőcsoport búvár- és vízi mentő felszerelésekkel, drónos felderítő képességgel. Áramkimaradás esetén szükségvilágítást, és fűtésmegtáplálást tud biztosítani áramfejlesztőkkel. Hirtelen lehulló nagymennyiségű, csapadék és viharkárok esetén láncfűrész, és zagyszivattyúk biztosítják az eredményes beavatkozást.

Egységei:

Békés megye egyik elsőként megalakult járási mentőcsoportja vezetési, kutatási, mentési, egészségügyi, valamint műszaki egységekből tevődik össze.

 

DÉL-BÉKÉS MENTŐCSOPORT

Rendeltetése:

Elsődlegesen a mezőkovácsházi és az orosházi járások, valamint Békés megye, illetve az ország más területén kihirdetett katasztrófaveszély, vagy veszélyhelyzet, illetve az azt el nem érő események során jelentkező speciális kutatás-mentési, kárelhárítási, egészségügyi és logisztikai feladatok ellátása. Az azonnal beavatkozó erők megerősítése, a vezetés feltételeinek biztosítása, a mentőerők mindenoldalú támogatása és a bajbajutott lakosság életének- és anyagi javainak védelme. A mentőcsoport a feladatát a hatályos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása szerint látja el.

Alapvető feladata:

A Mentőcsoport feladata a vezetési- és logisztikai biztosítás, a kárterület felderítése, közreműködés a rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátásában, a járások területén bekövetkezett káresemények felszámolásában.

Tagjai, eszközei:

A Dél-Békés Mentőcsoport egyedülálló módon két járás (a mezőkovácsházi és az orosházi) biztonságát szolgálja, összesen 84 tagot számlál. A teherautóval, terepjáróval, busszal, homlokrakodókkal, targoncákkal, quaddal, drónnal és számtalan más ápolási, műszaki eszközzel rendelkező mentőszervezet önkéntes tagjai között vízi és lovas felderítőt, tolmácsot, orvost, állatorvost, tűzoltót, gépkezelőt, vadászt, alpintechnikust, víz-gázszerelőt, villanyszerelőt, sőt szakácsot, élelmezésvezetőt is találunk.

Egységei:

A mentőszervezet parancsnokságból, vezetési-, kutatási-, mentési és műszaki kárelhárítási-, egészségügyi-, valamint logisztikai egységből áll.

 

PELIKÁN MENTŐCSOPORT

Rendeltetése:

A PELIKÁN MENTŐCSOPORT az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén hatályban lévő jogszabályok alapján, olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport, amely – létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése – megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző beavatkozási körébe tartozó mentési tevékenységek végrehajtására.

Alapvető feladata:

A csoport a Sarkadi Járás védelmére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből – elsősorban ár-és belvízi valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek – adódó helyzetek során jelentkező kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, a fedél nélkül maradt lakosság biztosítására, segítésére, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított köteles polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek.

Tagjai, eszközei:

A csoportot alkotó 31 fő önkéntes és civil szerveztek, közigazgatási valamint gazdálkodó szervek állományából, illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik az önkéntesség, a fizikai és egészségügyi alkalmasság, valamint szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

Egységei:

A mentőcsoport az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll:

 • vezetési komponens hivatásos állomány és önkéntes állomány,
 • kutatási komponens önkéntes állomány,
 • mentési komponens önkéntes állomány,
 • egészségügyi komponens önkéntes állomány,
 • logisztikai komponens önkéntes állomány.

A 2013-as megalakulást követően a csoport különböző létszámokkal vet részt az évenkénti szinten tartó gyakorlatokon, illetve 2017-ben a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett komplex káreseti kárhelyszíni gyakorlaton.

2016. június 17-én Okányban egy heves vihar jelentős károkozása kapcsán a mentési egységéből 7 fő más önkéntes egységekkel, civil állampolgárokkal együttműködve 7 helyszínen avatkozott be a mintegy 298 ingatlan sérülésével járó esemény során.

 

TITÁN MENTŐCSOPORT

Rendeltetése:

A Békési Járási Titán Mentőcsoport 2013-ban szerveződött olyan önkéntes állampolgárokból, akik célul tűzték ki maguk elé, hogy segítik a járás lakosságát speciális képességeikkel az esetlegesen előforduló katasztrófák következményeinek felszámolásakor. Alapvető céljuk a Békési Járás, Békés megye, valamint a régió illetve az ország más területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák, valamint katasztrófaveszély, továbbá a különleges jogrend veszélyhelyzeten kívüli időszakában jelentkező - alapvetően ár és belvízi, valamint viharkárral kapcsolatos - speciális könnyű és nehéz-mentési és kárelhárítási feladatok ellátása. A Titán Mentőcsoport közreműködik az azonnal beavatkozó erők megerősítésében, a vezetés feltételeinek biztosításában, a mentőerők és a fedél nélkül maradt lakosok egészségügyi biztosításában.

Tagjai, eszközei:

A Békési Járási Titán Mentőcsoport teljes állománya 31 fő, gerincét a kutyás felderítő, az elsősegélynyújtó és két földmunkákkal foglalkozó cég adja. (IP Tender Kft, Euromobil Plusz Kft.) A katasztrófák következményeinek felszámolásánál a mentőcsoport áramfejlesztőket, szivattyúkat, lánctalpas és gumikerekes munkagépeket, nyerges vontatókat tud bevetni, igazodva a térség rendkívüli időjárással és árvízzel veszélyeztetettségéhez.

Egységei:

A mentőcsoport az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll:

 • vezetési komponens hivatásos állomány és önkéntes állomány,
 • kutatási komponens önkéntes állomány,
 • mentési komponens önkéntes állomány,
 • egészségügyi komponens önkéntes állomány,
 • logisztikai komponens önkéntes állomány.

 

GYULAI JÁRÁSI MENTŐCSOPORT

Rendeltetése:

A mentőszervezet a Gyulai Járás és Békés megye területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák, valamint katasztrófaveszély, továbbá a különleges jogrend veszélyhelyzeten kívüli időszakában jelentkező speciális kutatás-mentési és vízkár-elhárítási feladatok ellátására hivatott, Feladata továbbá az azonnali beavatkozó erők megerősítése, a vezetés feltételeinek biztosítása, a mentőerők és a fedél nélkül maradt lakosság biztosítása, segítése.

Tagjai, eszközei:

A szervezet 2013-ban társadalmi-és karitatív szervezetek, valamint gazdálkodó szervek állományából illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből alakult meg, akik az önkéntesség, a fizikai és egészségügyi alkalmasság valamint szakmai felkészültség alapján a megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására. A Gyulai Járási Mentőcsoport teljes állománya 27 fő, a mentőcsoport mikrobuszt, személyi és teherszállítót, quadot, traktort, pótkocsikat tudnak bevetni.

Egységei:

A mentőcsoport az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll:

 • vezetési komponens hivatásos állomány és önkéntes állomány,
 • kutatási komponens önkéntes állomány,
 • mentési komponens önkéntes állomány,
 • egészségügyi komponens önkéntes állomány,
 • logisztikai komponens önkéntes állomány.

 

SÁRRÉT MENTŐCSOPORT

Rendeltetése:

A mentőszervezet a szeghalmi járás és Békés megye területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák, valamint katasztrófaveszély, továbbá a különleges jogrend veszélyhelyzeten kívüli időszakában jelentkező speciális kutatás-mentési és vízkár-elhárítási feladatok ellátására hivatott, feladata továbbá az azonnali beavatkozó erők megerősítése, a vezetés feltételeinek biztosítása, a mentőerők és a fedél nélkül maradt lakosság biztosítása, segítése.

Alapvető feladata:

Közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben, a rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátásában, továbbá a járás területén bekövetkezett káresemények felszámolásában, romeltakarításban.

Tagjai, eszközei:

A szeghalmi járás mentőcsoportjának teljes állománya jelenleg 20 fő. Az elmúlt időszak eredményes pályázatainak köszönhetően a mentőcsoport rendelkezik, láncfűrésszel, szivattyúval áramfejlesztővel, továbbá a vezetési egység működtetéséhez szükséges tábori eszközökkel. Tagjai között több önkéntes tűzoltó és számos egyéb műszaki szakember segíti a hatékony kárfelszámolást. 

Egységei:

A Sárrét Mentőcsoport vezetési egységből, logisztikai-egészségügyi egységből, valamint műszaki mentési egységből tevődik össze.

 

KÖRÖS-KONDOR MENTŐCSOPORT

Rendeltetése:

A mentőszervezet a szarvasi járás, Békés megye, valamint a régió, illetve az ország más területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák, valamint katasztrófaveszély, továbbá a különleges jogrend veszélyhelyzeten kívüli időszakában jelentkező speciális kutatás-mentési (vízről-vízből, magasból-mélyből való mentés) és vízkár-elhárítási feladatokat lát el, ezen túl az azonnali beavatkozó erők megerősítése, a vezetés feltételeinek biztosítása, a mentőerők és a hajléktalanná vált lakosság mindenoldalú biztosítása, segítése a fő feladata.

Alapvető feladata:

Közreműködés a kárterületek felderítésében, a sérültek felkutatásában és ellátásában, a vizek kártételei elleni védekezésben, a rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátásában, továbbá a járás területén bekövetkezett káresemények felszámolásában.

Tagjai, eszközei:

A szarvasi járás mentőcsoportjának teljes állománya jelenleg 35 fő. A mentőcsoport állományának gerincét a közel száz éves múltra visszatekintő Kondorosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület állománya adja, akik mellett aktívan veszik ki a részüket a mentőcsoport tevékenységéből a Szarvasi Kutyakiképző Iskola oktató, tagjai valamint számos helyi önkéntes. Hasonlóan más mentőcsoportokhoz, pályázati úton a mentőcsoport az elmúlt években beszerzett több viharkár, és hirtelen lehulló nagymennyiségű csapadék okozta káresemény során felhasználható eszközt (szivattyú, láncfűrész, kéziszerszámok). Míg kutyás kutatási feladatait a mentőcsoport esővédő ruházattal, keresőlámpákkal tudja hatékonyan, akár rossz időjárási viszonyok között is végezni.

Egységei:

A Szarvasi Járási Körös-Kondor Mentőcsoport vezetési egységből, mentési egységből, kutatási egységből (Szarvasi Kutyakiképző Iskola), egészségügyi egységből, valamint műszaki egységből (Kondorosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület) tevődik össze.