Tűzoltásban, műszaki mentésben résztvevő Egyesületek

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a székhelye szerinti településen tűzoltási és műszaki mentési feladatokban közreműködő társadalmi szervezet.

 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén nyolc Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Köröstarcsa, Mezőberény, Sarkad, Nagymágocs, Csorvás, Battonya, Kondoros és Füzesgyarmat) látja el székhelyén a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.
 

Képzésük:

Az egységes katasztrófavédelmi szervezeti rendszeren belül az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek a Tűzoltóparancsnokságok által szervezett továbbképzéseken, gyakorlatokon vesznek részt, ahol életszerű szituációkban a tűzoltási, műszaki mentési szakfeladatokat gyakorolják, az állomány elméleti ismereteinek fejlesztésével egybekötve.


Feladataik:

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai irányítása és felügyelete mellett tűzmegelőzési, iparbiztonsági, valamint önkéntes polgári védelmi feladatokban vehetnek részt.

Az Egyesületek egy valós káreseménynél a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kiérkezéséig minden tőlük elvárhatót megtesznek a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz eloltására, a sérült vagy a veszélyben lévő személyek segítségnyújtására. Így az Egyesület állománya a káreset nagyságától függetlenül, annak felszámolásában közreműködik, amely növeli a beavatkozás hatékonyságát.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek a polgári védelmi feladatok közül elvégzik a településeiken az óvodák, iskolák, közintézmények dolgozóinak felkészítését egy adott káreseménynél történő védekezésre, valamint részt vesznek a polgári védelmi szervezetek létrehozásában, a működésük biztosításában (mint például a Körös Mentőcsoport).
 

Felügyeletük, ellenőrzésük:

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folyamatosan ellenőrzi és felügyeli az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek szakmai tevékenységét, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek meglétét és alkalmasságát, az állomány tűz elleni védekezésre és műszaki mentésre való felkészültségének helyzetét, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a költségvetési forrásból elnyert pályázati támogatások felhasználását.


Együttműködési Megállapodás:

Békés Megyében nyolc Önkéntes Tűzoltó Egyesület kötött együttműködési megállapodást Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal.

Az együttműködési megállapodást kötött Önkéntes Tűzoltó Egyesületek rendszeresített, bevizsgált felszerelésekkel, megkülönböztető jelzéssel ellátott tűzoltó gépjárművekkel rendelkeznek, amelyekre a tagok rendelkeznek az előírt képesítésekkel. Ezen Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére rendszerbeállító, továbbá évente minősítő gyakorlat került végrehajtásra. A rendszerbeállító gyakorlat sikeres végrehajtását követően ellenőrzés céljából, évente minősítő gyakorlat kerül megrendezésre. Amennyiben megfelelően hajtják végre a feladatokat, úgy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonatkozó állománya tűzoltás-vezetői jogosultságot szerez, az Egyesület részére elsődleges műveleti körzet kerül kijelölésre, ahol önálló tűzoltói beavatkozást is végezhet.
 

Rendszerbeállító gyakorlat:

Az összevont rendszerbeállító gyakorlat 2012. június 02-án került lebonyolításra a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében és felügyeletében. A gyakorlat helyszíne a Békés Megyei Vízművek Rt. Békéscsabai Szennyvíztisztító telepe (Békéscsaba, Kisrét) volt. A tűzoltási feladatok között szerepelt egy épületben lévő helyiségben keletkezett tűz oltása és egy személygépkocsi tüzének szimulált beavatkozása. A műszaki mentési gyakorlati elemek közül magasból-, mélyből mentés, veszélyes fa eltávolítása, valamint roncsolódott gépkocsiból személyek mentése volt a feladat, ez utóbbit feszítő-vágó berendezés segítségével hajtották végre az önkéntes egységek.

A rendszerbeállító gyakorlat célja az egyesületek minősítése, annak érdekében, hogy felmérjük az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek beavatkozó képességét a műszaki mentések és a tűzoltással kapcsolatos feladatok végrehajtása során.

A beavatkozó egységek minősítését követően, az adott Önkéntes Tűzoltó Egyesület a tűzoltási és műszaki mentések során önállóan, illetve a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatása mellett avatkozhat be, ezzel növelve Békés megye biztonságát.