Önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény, és a vonatkozó Kormány Rendelet értelmében 2012. április 30-val az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságok Önkormányzati Tűzoltóságokká alakultak át és a területileg illetékes Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságokkal együttműködési megállapodást kötöttek, melyeket a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató hagyott jóvá.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén három Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság (Békés, Tótkomlós, Gyomaendrőd) működik. Az együttműködési megállapodás értelmében az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságok tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehetőek, 24 órás készenléti szolgálatot ellátó, elsődleges műveleti körzettel rendelkezőtűzoltóságok.

Az említett tűzoltóságok elsődleges műveleti körzetei az együttműködési megállapodást kötött Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok működési területei, ezáltal az érintett településeken a legrövidebb idő alatt közösen együttműködve a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat képesek ellátni.

Az egységes katasztrófavédelmi szervezeti rendszer által az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságok a megyei igazgatóság által szervezett továbbképzéseken és a hivatásosokkal közösen gyakorlatokon vesznek részt, ahol egy életszerű szituációban a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat gyakorolják, az állomány szakmai elméleti ismereteinek fejlesztésével egybekötve.

Továbbá a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a költségvetéséből az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságok székhelye szerinti települési önkormányzat részére a feladatok ellátása érdekében az arányos költségfedezetet biztosítja. Ezáltal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve (Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) folyamatosan ellenőrzi és felügyeli az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságok költségvetését, szakmai tevékenységét, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek meglétét, továbbá a tűz elleni védekezésre és műszaki mentésre való felkészültség és felkészülés helyzetét.

 

Az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságok elsődleges műveleti körzetei:

 

Békés Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elsődleges műveleti körzetei:

Ø      Békés

Ø      Bélmegyer

Ø      Tarhos

 

Gyomaendrőd Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elsődleges műveleti körzetei:

Ø      Hunya

Ø      Csárdaszállás

Ø      Gyomaendrőd

 

Tótkomlós Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elsődleges műveleti körzetei:

Ø      Ambrózfalva

Ø      Békéssámson

Ø      Csanádalberti

Ø      Nagyér

Ø      Pitvaros

Ø      Tótkomlós