A bizottságról

 Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság mintájára 2013. január 29-én megalakult a Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság. A szakmai tanácsadó, javaslattevő, kommunikációs szervezet legfőbb célja a hatékony prevenció, az élet, a testi épség, az anyagi javak védelmének szolgálata, figyelemfelhívás a környezetet veszélyeztető hatásokra.

 A bizottságot a megyei igazgatóság kezdeményezésére húsz hatósági, önkormányzati, közszolgáltató, egyesületi és civil vállalkozó szervezet, szervezeti egység alakította.

A tűzkárok leghatékonyabban magas színvonalú megelőzési munkával mérsékelhetőek, ezért választotta az igazgatóság a tüzek megelőzésében és a tűzoltásban jártas állami szervek, ipari és a mezőgazdasági szervezetek, közszolgáltatók, tűzvédelmi szolgáltató vállalkozások, és a média segítségét. Koordinációs munkával és összefogással egész évben garantálható a megyében élők biztonsága.

A tűz és a káresetek száma Békésben is növekvő tendenciát mutat; nem kímélve sem a magántulajdont, sem az állami vagyonokat. A halálesetek, sérülések, a lakó- és egyéb ingatlanokban keletkezett tízmilliárdos károk mind-mind a tanácsadással, javaslattétellel és megfelelő kommunikációval történő megelőzést sürgetik.

A Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a tűzesetek jelentős, számszerűen kimutatható csökkenését tűzte zászlajára lakosságtájékoztatási, figyelemfelhívó, oktatási, nevelési és felvilágosítási tevékenység révén. Célja biztosítani a megyében lakók életének, a vagyontárgyainak, és környezetének védelmét.

 

A Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság elérhetőségei

Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.

Telefon: 06-66/ 549-470

E-mail: orxrf.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh