Bemutatkozás

  • A tűzvédelem egy olyan közfeladat, amelynek megszervezése minden társadalomban szükséges. 2012. január 01.-től ezt a közfeladatot Magyarországon ismét az állam végzi.
  • A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat, jogokat illetve kötelezettségeket a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény és végrehajtási rendeletei szabályozzák.
  • A tűzvédelem a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezen feladatok feltételeinek a biztosítását jelenti.
  • A tűzmegelőzés a tüzek keletkezésének megelőzését, továbbterjedésének megakadályozását, illetve a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítását szolgáló hatósági tevékenység.
  • A tűzoltási feladatok közé a személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása, a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, valamint a tűz közvetlen veszélyének az elhárítása tartozik.
  • A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló tűzvédelmi hatósági tevékenység.