Változások ADR 2015


 

Az ADR 2015. július 1-jén hatályba lépett változásai:

 

 1. A folyékony tüzelőanyagok szállítására vonatkozó mentességek között a „nem közúti mozgó gépek” is mentességet kaptak az ADR előírásai alól.

 

 1. Az ADR 1.1.3.6 pont szerinti, az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentesség alkalmazása során pontosítva lett, hogy a folyadékok esetében a mennyiség a folyadék mennyiségét jelenti literben, a sűrített gázoknál, adszorbeált gázoknál és nyomás alatti vegyszereknél a mennyiség alatt a névleges űrtartalmat kell literben érteni.

 

 1. Nem használható tovább a korábbi korlátozott mennyiségek (LQ) jelölése.

 

 1. 2017. június 30-ig tovább használhatóak azok az ADR 2014. december 31-i előírások szerinti írásbeli utasítások, amelyek nem felelnek meg az ADR 5.4.3. bekezdés szerint a 2015. január 1-től alkalmazandó előírásoknak. A régi írásbeli utasítás azonban 2017. július 01-ig használható.

 

 1. Bevezetésre került a kármentő nagycsomagolás, az irányítási rendszer radioaktív anyagokhoz és a neutron sugárzás detektor, sugárzás érzékelő rendszer fogalma.

 

 1. Változott a kiskonténer, a tartányköpeny, az ömlesztettáru-konténer és az ömlesztett szállítás fogalma.

 

 1. 20 új UN szám jelent meg, melyek, ezek közül 17 az ADR 2 osztályában, egy az ADR 8 osztályában, kettő pedig az ADR 9 osztályában található.

 

 1. Új gyűjtő tételként jelent meg az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök besorolása az UN3509 tétel alá.

 

 1. A sugárzás érzékelő rendszerek és a neutron sugárzás detektorok is veszélyes árunak minősülnek, így ezek is az ADR előírásai alapján szállíthatók.

 

 1. Módosult az engedményes mennyiségek jelölésére szolgáló EQ jelkép képe, valamint szigorodott az engedményes mennyiségben csomagolható veszélyes áru köre, így újabb 90 UN tétel kapott E0 kódot, azaz ezek az anyagok engedményes mennyiségben nem szállíthatóak.

 

 1. Változott a korlátozott mennyiségnek minősülő LQ jelölés képe, valamint meghatározásra került, hogy a légi előírásoknak megfelelő jelöléssel ellátott, de az ADR szerint korlátozott mennyiségnek minősülő küldeménydarabok az ADR szerint korlátozott mennyiségként kezelendőek.

 

 1. Több csomagolási utasítás és a hozzájuk tartozó különleges előírások módosultak, beleértve az IBC-ket és a nagycsomagolásokat is. Bizonyos gázok gázpalackjainál az időszakos vizsgálati ciklus 10 évről 15 évre növekszik.

 

 1. Az összes veszélyességi bárca és nagybárca leírása és jelképe módosult.
 2. Változott a „környezetre veszélyes” jelölés, a magas hőmérsékletű anyag jelképe, a gázosítószeres kezelés alatt álló egységek jelölésére szolgáló jelzés, a hűtőközegre figyelmeztető jelzés is.

 

 1. A narancssárga tábla használata során elfogadható a 300 mm szélességig és 120 mm magasságig csökkentett tábla, abban az esetben, ha gépjármű mérete és kialakítása olyan, hogy a rendelkezésre álló felület nem elegendő a rögzítéséhez. A két narancssárga tábla ilyenkor a megadott határokon belül különböző méretsorozatokból választható ki.

 

 1. Az írásbeli utasítás kiegészült a dohányzási tilalommal kapcsolatos előírásokkal és egyéb lítium-ion akkumulátoros eszközök használati tilalmával.

 

 1. Az ömlesztett áruk szállítása során a VV kódok megszűnésével a VC1-VC2-VC3 alapkódok kerültek bevezetésre, melyeket 10 AP utasítás egészít ki. Az ömlesztett áru-konténereknek illetve az AP 10 szerint a járműveknek és nem BK konténereknek folyadéktömörnek kell lenniük. Ha ez nem biztosítható, akkor azokat folyadéktömör és döfésálló zárt béléssel és a szállítás alatt esetleg szabaddá váló folyadékot visszatartó eszközzel kell ellátni.

 

 1. A tűzoltó készülékek esetében változás, hogy a készülék érvényességi ideje a szállítás alatt nem járhat le. Az elhelyezésükre vonatkozó rész kiegészült, mely szerint a tűzoltó készüléket könnyen elérhető helyre kell helyezni, oly módon, hogy az időjárás viszontagságaitól védve legyen, és üzemképessége ne csökkenjen.

 

A gépjármű vezetők ADR képzésére vonatkozó előírások változása miatt a járművek vezetőinek nem kell az ADR 8.2.1 szakasz szerinti tanfolyamon részt venniük, ha a radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok száma legfeljebb 10, a szállított küldeménydarabok szállítási mutató számának összege legfeljebb 3 és nem rendelkeznek járulékos veszéllyel.