Növényi hulladék, tarló égetése

Jogszabályi háttér

   

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet

a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet

a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól szóló 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet

az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet

 

Jó tudni...

Tűzgyújtás szabály

A ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat általában égetéssel szokták megsemmisíteni, mely természetesen veszély is rejt magában, mind az emberre, mind annak környezetére.

 

Avar és kerti hulladék égetése

BELTERÜLETEN a hatályos jogi szabályozás értelmében továbbra is tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.

Ha az önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít, a növényi hulladékok égetését csak úgy szabad végezni, hogy a tevékenység ne jelentsen a környezetre tűz- és robbanásveszélyt. Az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk körül tűzgyújtás előtt!

Szélcsendes időben gyújtsuk meg a tüzet, és soha ne hagyjuk őrizetlenül!

Az égetés ideje alatt a tüzet tilos őrizetlenül hagyni, a tűz oltásához szükségek eszközöket (kéziszerszám, víz, stb.) biztosítani kell. Az égetés során csak akkora tüzet szabad rakni, amit a rendelkezésre álló eszközökkel el tudunk oltani! (tartsunk készenlétben vizet, homokot, lapátot)

Kirándulás vagy kerti sütés esetén a sütőhelyet az előzőekhez hasonló kialakítással kell megvalósítani! (környezetében ne legyen éghető anyag, de legyen a tűz oltására alkalmas eszköz, oltóanyag)

A tevékenység befejeztével győződjünk meg arról, hogy teljesen eloltottuk-e a tüzet és ne maradjon még izzó, parázsló anyag, mert ez további tűzveszélyt jelenthet! (locsoljuk le a parázsló részeket és várjuk meg amíg a teljes füstölgés, gőzölgés megszűnik)