Tartalomjegyzék

Új tűzoltójelöltek, új képzési rendszer

2021. február 22.

A „Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” –stratégiának megfelelően a felnőttképzési rendszer átalakítása a tűzoltószakképzésben is megtörtént. Az új képzési rendszerben február 22-én összesen 89 fő kezdte meg a tanulmányait a tűzoltói szakképesítés megszerzése érdekében. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban zajló több mint öthónapos képzésen a 73 hivatásos tűzoltójelölt mellett 16, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoktól érkezett hallgató is részt vesz.

A szakképzési rendszer megújításának eredményeként a korábbi képzés mind felépítésében, mind összetételében megváltozott, és átalakult a vizsgák rendszere is.

Ettől az évtől a vizsgázók az új szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések végeztével a Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont által szervezett képesítő vizsga keretében számolnak be tudásukról, az elsajátított ismereteikről és készségeikről. A vizsgarendszer egyik új eleme a digitális/interaktív vizsgarész, a másik újdonság a projektfeladat, amely a vizsgázó komplex tudását hivatott felmérni az általa választott szakképesítés teljes ismeretanyagának alkalmazásával. 

A szakképesítés megszerzését követően a rendvédelmi alapfeladatokra való felkészítés a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban történik. A képzés célja, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományába történő kinevezés előtt a hallgató megismerje a szervezet szabályzóit és normáit, valamint működését, emellett elsajátítsa a hagyományok szerinti helyes és szabályos viselkedést és alaki szabályokat.

Papp Antal tű ezredes, igazgató megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, hogy a képzési rendszer átalakítása nemcsak a tanulók, hanem a felkészítésben részt vevők számára is jelentős változásokat hozott. A most induló képzés előkészítése hónapokkal ezelőtt megkezdődött, a cél az volt, hogy a leendő tűzoltók a kor kihívásainak megfelelve korszerű, duális felkészítés keretében sajátítsák el a tűzoltószakmai képzés alapelemeit. Hozzátette, minden feltétel adott ahhoz, hogy a tanintézetben tanulók az eddiginél hosszabb szakképzés során megvalósíthassák céljaikat és az eredményes vizsgát követően a tűzoltók nagy családjának tagjai legyenek.  

Fotó: BM OKF