Állásajánlat 2021

Jelentkezőket keres a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály hivatásos szolgálati jogviszonyban, főelőadó munkakör betöltésére.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

A hivatásos szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű, kezdete: 2021. július 1.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

Munkavégzés helye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.

Ellátandó feladatok: 

 • tűzvédelmi hatósági feladatok elvégzése
 • iparbiztonsági hatósági feladatok elvégzése
 • tűzvédelmi szakhatósági eljárások lefolytatása
 • veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek hatósági felügyelete
 • veszélyes áruszállítással kapcsolatos hatósági tevékenység elvégzése
 • kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló jogszabályokban meghatározott hatósági feladatok elvégzése

Az alkalmazás feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel vizsgálat vállalása
 • állandó belföldi lakhely;
 • egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés;
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása;
 • hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;
 • elfogadott szakmai végzettségek:
 • építőmérnök vagy építészmérnök (tűz- és katasztrófavédelmi szakirány)
 • védelmi igazgatási alapképzési szak (tűzvédelmi és tűzoltó szakirány)
 • had- és biztonságtechnikai mérnök (tűzvédelmi szakirány)
 • rendészeti igazgatási alapképzési szak (katasztrófavédelmi szakirány)
 • katasztrófavédelem alapképzési szak (tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány)
 • jogász

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • AutoCAD alapszintű ismeretek, térinformatikai programok ismerete
 • MS Office programok (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete;
 • precíz, alapos, megbízható személyiség;
 • kiváló problémamegoldó képesség, kitartás, terhelhetőség

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • részletes (fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A felvétellel kapcsolatosan további információt Süli Zsolt tű. alezredes, kirendeltségvezető nyújt, a orxrfpfnon.xx@xngirq.tbi.uh e-mail címen vagy a 66/549-470 telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a orxrf.uhzna@xngirq.tbi.uh  címen keresztül.

Benyújtási határidő: 2021. május 31.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik.

A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetben kell benyújtani.

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.