Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkör


A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) kormányrendeletben foglaltak szerint a vízügyi hatósági feladatokat 2014. szeptember 10-től a katasztrófavédelem látja el. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság korábbi önálló szervezeti egységének, az Országos Vízügyi Hatóságnak a jogutódja ettől kezdve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyekben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutóda a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A feladatok átvétele szeptember 10-től folyamatosan történik meg, a hatósági ügyek lebonyolítása ettől függetlenül zökkenőmentesen zajlik. Az ügyintézés menete nem változik és a határidők sem módosulnak.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.

Postacím: H-5602 Békéscsaba, Pf. 60

E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu

 

A vízvédelmi/vízügyi hatósági és szakhatósági hatáskörök gyakorlása tekintetében a jogutódlás a következőképpen valósul meg:

jogelőd

jogutód

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség/ Körös-vidéki Vízügyi Hatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (illetékességi területét érintően)

 

Illetékességi szabályok a 223/2014. (IX. 4.) kormányrendelet 2. melléklete szerint érvényesek.

Békés megye – kivéve Almáskamarás, Battonya, Békéssámson, Bucsa, Csanádapáca, Dombegyháza, Dombiratos, Gádoros, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyháza, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza közigazgatási területét, Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét, Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét es a Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét, Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét, valamint Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé eső részét.

Az átadás-átvétel során a 2014. szeptember 8. és 2014. szeptember 12. közötti időszak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Az ügyintézéssel kapcsolatos bankszámlaszámok 2017. januártól itt érhetőek el.

Esetlegesen felmerülő kérdéseiket a (+36-66) 549-470-es telefonszámon, illetve a bekes.titkarsag@katved.gov.hu e-mail címen várjuk.

Az ügyleírásokkal, elvi vízjogi, vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban bővebb infomációt itt olvashat.