Tájékoztató kapcsolattartás


Az Ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 01. napjától

2018. január 01-jén hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.).

Az Ákr. 35. § (2) bekezdése szerint ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.

 

Írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel meg.

 

Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező kérelem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felel meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek!

 

Fentiekre figyelemmel a hatóság felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy 2018. január 01. napjától a hatósági eljárás megindítása iránti kérelem benyújtására kizárólag írásban van mód, e-mail címről érkező kérelmek és egyéb beadványok nem alkalmasak joghatás kiváltására.


 

Kapcsolódó információk:

 Tartalmak: