Ötéves a Körös Mentőcsoport


Békés megye képviselőtestülete 2009. július 3-án kelt határozatával támogatta a Körös Mentőcsoport - területi polgári védelmi szervezet- létrehozását. A szervezet társadalmi- és karitatív szervezetek, valamint gazdálkodó szervek állományából, illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik az önkéntesség, a fizikai alkalmasság és szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzésnek és felkészítésnek megfelelően képesek a feladatok ellátására.

Szervezeti formáját tekintve a Körös Mentőcsoport (KMCS) területi polgári védelmi szervezet, tagjai hatósági határozattal beosztott önkéntes állampolgárok. A KMCS létrehozásának alapvető célja volt olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése és folyamatos fenntartása, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző katasztrófavédelmi mentési tevékenységek végrehajtására Magyarországon és külföldön egyaránt, határmenti együttműködés keretében.

A KMCS Békés megye védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakult, civil alapon szerveződött speciális mentőcsoport, amely képes a megye veszélyeztetettségéből - elsősorban ár-és belvízi valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetekből - adódó helyzetek során jelentkező olyan kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek. A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

A mentőcsoport a nemzetközi ENSZ INSARAG (Nemzetközi Kutatási és Mentési Tanácsadó Csoport) Irányelvek szerinti komponensekből áll, mint vezetési, kutatási, mentési, egészségügyi és logisztikai komponensek. Alapvető képességei a vezetésbiztosítás, bevetéstervezés és irányítás, a műszaki mentés és tűzoltás, a terep- és romkutatás kutyás kereséssel valamint nyomkövetés, építmények statikai vizsgálata, légi felderítés, vízfelszíni és víz alatti kutatás, mentés, az egészségügyi és pszicho-szociális ellátás, továbbá a logisztikai támogatás.

A Körös Mentőcsoport állományából 2 fő alpinmentőt, 2 fő elsősegélynyújtót, 1 fő állatorvost, 2 fő műszaki mentőt és 1 fő csapatvezető-helyettest integráltak a nemzetközi katasztrófa- segítségnyújtási feladatok ellátására létrehozott HUSZÁR központi rendeltetésű mentőszervezetbe.

Összefoglalva elmondható, hogy a Körös Mentőcsoport a megalakítása óta eltelt 5 évben rendkívüli erőfeszítéseket tett a katasztrófák elleni védekezés terén, hatékony és szakszerű beavatkozások végrehajtásával. Számos alkalommal vett részt Békés megyei katasztrófavédelmi műveletekben, eltűnt személyek keresésében, viharkárok felszámolásában, otthonukat ideiglenesen elhagyni kényszerülő lakosok krízisellátásában, búvár- és vízimentő-szolgálat teljesítésében, állatmentési szituációkban. Emellett szervezetten részt vett az ország legnagyobb védekezési feladataiban. (2010. borsodi árvíz: Sajóecseg és Edelény településeken, 2013. dunai árvíz: Pilismarót település és Mohács térsége.)

A Mentőcsoport teljesítette a számára előírt felkészítési követelményeket, ezen felül 2012-ben nemzeti minősítő vizsgát tett városi kutatás mentési (USAR), valamint árvízi védekezési- és mentési képességekből, továbbá 2013-ban mentőkutyás képességekből, ezzel teljes joggal önállóan részt vehet zárt kárterületeken katasztrófavédelmi műveletek kezelésében. Tevékenysége során, az ország első megyei mentőcsoportjaként példaként szolgált a többi megye mentőcsoportjainak megalakítása.