Tűzoltásban, műszaki mentésben résztvevő Egyesületek


Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a székhelye szerinti településen tűzoltási és műszaki mentési feladatokban közreműködő társadalmi szervezet.

A megyénkben tűzoltásra és műszaki mentésre igénybe vehető tizennyolc önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezik élő együttműködési megállapodással. Ennek értelmében az ÖTE-k a hivatásos egységek támogatása mellett tűzoltási és műszaki mentési feladatokat látnak el, valamint az igazgatóság szakmai irányítása és felügyelete mellett tűzmegelőzési, iparbiztonsági, valamint önkéntes polgári védelmi feladatokban vesznek részt.

Az együttműködési megállapodást (továbbiakban: EMÜ) kötött Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (továbbiakban: ÖTE) száma az elmúlt évben folyamatosan emelkedett, így már 14 közreműködő és 2 hagyományőrző ÖTE és 2 önállóan beavatkozó ÖTE működik megyénkben.

Az igazgatóság kiemelt fontosságú elemként kezelte az önkéntes tűzoltó egyesületek fejlődését. Pályázaton a 2019-ben együttesen 15,5 millió forint támogatást nyertek el.

A HTP-k működési területén működő ÖTE-k a káresetek felszámolásánál nagy segítséget nyújtottak a hivatásos állománynak. Az elhúzódó-, és tömeges káreseteknél a vizsgált időszakban alkalommal működtek közre, illetve számolták fel önállóan az eseteket.

Önkéntes tűzoltó egyesület megnevezése


együttműködési megállapodás kategóriája

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kondoros

III.

Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület

III.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat

I.

Nagyszénási Önkéntes Tűzoltó Egyesület

II.

Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

I.

Nagymágocs Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület

I.

Csanádapácai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

II.

Pusztaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

III.

Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Battonya

I.

Békéssámson Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

II.

Kevermes Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

II.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós

I.

Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület   Sarkad

I.

Kötegyán  Önkéntes Tűzoltó Egyesület

II.

Újkígyós  Önkéntes Tűzoltó Egyesület

II.

Köröstarcsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület

II.

Mezőberény Önkéntes Tűzoltó Egyesület

I.

Hencz Antal (Békés) Önkéntes Tűzoltó Egyesület

I.

 

Képzésük:

Az egységes katasztrófavédelmi szervezeti rendszeren belül az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek a Tűzoltóparancsnokságok által szervezett továbbképzéseken, gyakorlatokon vesznek részt, ahol életszerű szituációkban a tűzoltási, műszaki mentési szakfeladatokat gyakorolják, az állomány elméleti ismereteinek fejlesztésével egybekötve.

 

Feladataik:

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai irányítása és felügyelete mellett tűzmegelőzési, iparbiztonsági, valamint önkéntes polgári védelmi feladatokban vehetnek részt.

Az Egyesületek egy valós káreseménynél a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kiérkezéséig minden tőlük elvárhatót megtesznek a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz eloltására, a sérült vagy a veszélyben lévő személyek segítségnyújtására. Így az Egyesület állománya a káreset nagyságától függetlenül, annak felszámolásában közreműködik, amely növeli a beavatkozás hatékonyságát.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek a polgári védelmi feladatok közül elvégzik a településeiken az óvodák, iskolák, közintézmények dolgozóinak felkészítését egy adott káreseménynél történő védekezésre, valamint részt vesznek a polgári védelmi szervezetek létrehozásában, a működésük biztosításában (mint például a Körös Mentőcsoport).
 

Felügyeletük, ellenőrzésük:

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folyamatosan ellenőrzi és felügyeli az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek szakmai tevékenységét, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek meglétét és alkalmasságát, az állomány tűz elleni védekezésre és műszaki mentésre való felkészültségének helyzetét, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a költségvetési forrásból elnyert pályázati támogatások felhasználását.

 

Együttműködési Megállapodás:

Békés Megyében nyolc Önkéntes Tűzoltó Egyesület kötött együttműködési megállapodást Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal.

Az együttműködési megállapodást kötött Önkéntes Tűzoltó Egyesületek rendszeresített, bevizsgált felszerelésekkel, megkülönböztető jelzéssel ellátott tűzoltó gépjárművekkel rendelkeznek, amelyekre a tagok rendelkeznek az előírt képesítésekkel. Ezen Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére rendszerbeállító, továbbá évente minősítő gyakorlat került végrehajtásra. A rendszerbeállító gyakorlat sikeres végrehajtását követően ellenőrzés céljából, évente minősítő gyakorlat kerül megrendezésre. Amennyiben megfelelően hajtják végre a feladatokat, úgy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonatkozó állománya tűzoltás-vezetői jogosultságot szerez, az Egyesület részére elsődleges műveleti körzet kerül kijelölésre, ahol önálló tűzoltói beavatkozást is végezhet.
 

Rendszerbeállító gyakorlat:

Az összevont rendszerbeállító gyakorlat 2012. június 02-án került lebonyolításra a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében és felügyeletében. A gyakorlat helyszíne a Békés Megyei Vízművek Rt. Békéscsabai Szennyvíztisztító telepe (Békéscsaba, Kisrét) volt. A tűzoltási feladatok között szerepelt egy épületben lévő helyiségben keletkezett tűz oltása és egy személygépkocsi tüzének szimulált beavatkozása. A műszaki mentési gyakorlati elemek közül magasból-, mélyből mentés, veszélyes fa eltávolítása, valamint roncsolódott gépkocsiból személyek mentése volt a feladat, ez utóbbit feszítő-vágó berendezés segítségével hajtották végre az önkéntes egységek.

A rendszerbeállító gyakorlat célja az egyesületek minősítése, annak érdekében, hogy felmérjük az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek beavatkozó képességét a műszaki mentések és a tűzoltással kapcsolatos feladatok végrehajtása során.

A beavatkozó egységek minősítését követően, az adott Önkéntes Tűzoltó Egyesület a tűzoltási és műszaki mentések során önállóan, illetve a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatása mellett avatkozhat be, ezzel növelve Békés megye biztonságát.

A megyében működő ÖTE-k vonulási adatai

 

Év

ÖTE vonulás

Tűzeset

Műszaki mentés

Összesen

2014.

60

33

93

2015.

47

34

81

2016.

67

51

118

2017.

119

101

220

2018.

65

76

141

2019.
01.01-07.30.

46

79

125