Lakosságvédelem


Lakosságvédelem

A katasztrófavédelem alapvető feladatai közé tartozó lakosságvédelem, vagyis az emberek és az anyagi javaik védelmére irányuló tevékenységek összessége. Az ország településein élő lakosság életét, egészségét, anyagi javait, értékeit veszélyeztető természeti és civilizációs ártalmak megelőzése, illetve a következmények elhárítása, felszámolása érdekében jogszabályokban meghatározott főbb feladatok:

  • a települések veszélyeztetettségének felmérése;

  • az egyéni védőeszközökkel való ellátottsága;

  • az óvóhelyi védelem helyzete;

  • a kitelepítés, kimenekítés feladata;

  • a mentesítés, a fertőtlenítés végrehajtása.

A lakosság egyéni védőeszközzel való ellátásának feladata az 1960-as években kezdődött, amit a feszült nemzetközi politikai helyzet az atom- háború kitörésének veszélye indokolt. Ez alapján kezdődött meg az esetleges, várhatóan nagy területeken kialakuló nukleáris szennyeződések elleni. védekezés részeként a lakosság védőeszközökkel ellátása, e folyamat 1989-ig tartott.

A paksi Atomerőmű beüzemelésével egy időben, az esetleges üzemzavarból származó nukleáris szennyeződés elleni védekezés részeként Tolna és Bács - Kiskun megye érintett lakosait légzésvédő készülékkel látták el.

Ma az előírt ellátási kötelezettség a védőeszközök nagymérvű hiánya ~ miatt, csak részlegesen biztosított. Pozitív eredménynek számít, hogy a ~ rendelkezésre álló védőeszközök korszerűek, műszaki felülvizsgálatuk az elmúlt két évben megtörtént. Kisebb mennyiségben NATO-kompatibilis védőruhák és gázálarcok is rendelkezésre állnak.

Mentesítési, fertőtlenítési feladatokat a katasztrófák, veszélyhelyzetek során, valamint azok következményeinek felszámolásakor az eredeti állapot visszaállításának időszakában szükséges végezni. A cél az, hogy a mérgező-, sugárzó, vagy fertőző anyaggal szennyezett területek, eszközök és felszerelések újból használható állapotban legyenek.

Az elmúlt évek árvizeinek levonulását követően, az elöntött tekről lehúzódó víz után a járványok elkerülését célzó fertőtlenítéseket hajtották végre az érintett területeken. Ezen feladatokat a területi katasztrófavédelmi szervek végezték a lakosság bevonásával, munkájukat szakmailag a helyi ÁNTSZ képviselői irányították.