Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80. § (1) bekezdése alapján.
 

Közzétéve:  2016. május 11.
Letöltés:    35400/470/2016. ált.
Közzétéve:  2016. április 06.
Letöltés:    35400/1378/2016. ált.
Közzétéve:  2016. február 10.
Letöltés:    Hatósági felhívás Kocsis Béla
Közzétéve:  2016. február 10.
Letöltés:    Hatósági felhívás Kalmár Sándorné
Közzétéve:  2016. február 10.
Letöltés:    Hatósági felhívás Csuvár Mihályné
Közzétéve:  2015. október 30.
Letöltés:    35400/1828/2015.ált.
Közzétéve:  2015. október 30.
Letöltés:    35400/1825/2015.ált.
Közzétéve:  2015. október 30.
Letöltés:    35400/1618/18/2015.ált.
Közzétéve:  2015. október 30.
Letöltés:    35400/1623/17/2015.ált.
Közzétéve:  2015. október 29.
Letöltés:    35400/1828/2015.ált.
Közzétéve:  2015. október 29.
Letöltés:    35400/1825/2015.ált.
Közzétéve:  2015. szeptember 02.
Letöltés:    35400/859/4/2015.ált.
Közzétéve:  2015. szeptember 02.
Letöltés:    35400/772/7/2015.ált.
Közzétéve:  2015. szeptember 02.
Letöltés:    35400/771/9/2015.ált.
Közzétéve:  2015. szeptember 02.
Letöltés:    35400/771/1/2015.ált.
Közzétéve:  2015. szeptember 02.
Letöltés:    35400/35/8/2015.ált.
Közzétéve:  2015. szeptember 02.
Letöltés:    35400/283/13/2015.ált.
Közzétéve:  2015. szeptember 02.
Letöltés:    35400/1554/9/2015.ált.
Közzétéve:  2015. szeptember 02.
Letöltés:    35400/1498/9/2015.ált.
Közzétéve:  2015. szeptember 02.
Letöltés:    35400/3162/2015.ált.
Közzétéve:  2015. szeptember 02.
Letöltés:    35400/1792/14/2015.ált.
Közzétéve:  2015. szeptember 02.
Letöltés:    35400/2053/15/2015.ált.
Közzétéve:  2015. augusztus 31.
Letöltés:    35400/2753/6/2015.ált.
Közzétéve:  2015. augusztus 31.
Letöltés:    35400/1803/15/2015.ált.
Közzétéve:  2015. augusztus 31.
Letöltés:    35400/1801/15/2015.ált.
Közzétéve:  2015. augusztus 31.
Letöltés:    35400/1800/16/2015.ált.
Közzétéve:  2015. augusztus 31.
Letöltés:    35400/1796/16/2015.ált.
Közzétéve:  2015. augusztus 31.
Letöltés:    35400/1794/15/2015.ált.
Közzétéve:  2015. augusztus 13.
Letöltés:    35400/1619/14/2015.ált.
Közzétéve:  2015. augusztus 13.
Letöltés:    35400/1790/14/2015.ált.
Közzétéve:  2015. augusztus 13.
Letöltés:    35400/500/2015.ált.
Közzétéve:  2015. június 11.
Letöltés:    35400/500/2015.ált.
Közzétéve:  2015. május 07.
Letöltés:    35400/829/2015.
Közzétéve:  2015. április 23.
Letöltés:    35400/999/2015.ált.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. december 03.Hirdetmeny
2014. december 23.Közzétéve
2015. január 12.35400/72/2015
2015. január 12.210/2014 VH
2015. március 25.35400/490/2015
2015. március 25.35400/425/2015
2015. április 23.35400/877/2015.
2015. április 23.35400/1100/2015.
2015. április 23.35400/79/2015.
2015. április 23.35400/889/2015.
A KET alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A.§ (1) bekezdésében meghatározott közzétételi körbe tartozó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.
 

Közzétéve:  2014. július 30.
Megtekint:  
Hulladékgazdálkodással, kéményseprő-ipari közszolgáltatással és szennyvíz-kezeléssel kapcsolatos határozatok

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok.

Közzétéve:  2014. október 10.
Megtekint:  
A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 91. § (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. április 05.
Letöltés:    2017. évi ellenőrzések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 30.2013 évi ellenőrzések
2014. szeptember 01.2013 évi jelentés
2015. február 18.2014 évi ellenőrzések
2016. január 04.2014. évi jelentés
2015. május 06.2015. évi ellenőrzések
2017. április 05.2015. évi jelentés
2017. január 09.2016. évi ellenőrzések
2017. április 05.2016. évi jelentés
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A Békés MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelntésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1. § (5) bekezdésére is figyelemmel.

Közzétéve:  2014. október 10.
Megtekint:  
Nyilvántartás a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosult közszolgáltatókról.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 12. § (1) bekezdése.

Közzétéve:  2014. július 30.
Megtekint:  
Gazdálkodási adatok
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. §-a alapján
Közzétéve:  2014. július 30.

Jelenleg nincs releváns adat.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer
Közzétéve:  2014. július 30.

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

 

Közzétéve:  2014. július 30.

Jelenleg nincs releváns adat.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A Békés MKI vonatkozásában nincs releváns adat

 

Közzétéve: 2017.09.06.