Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

az 50-nél több ügyfeles és a nem meghatározható számú ügyfeles közhírré tételek az Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján

Közzétéve:  2018. július 27.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. december 03.Hirdetmeny
2014. december 23.Közzétéve
2015. január 12.35400/72/2015
2015. január 12.210/2014 VH
2015. március 25.35400/490/2015
2015. március 25.35400/425/2015
2015. április 23.35400/877/2015.
2015. április 23.35400/1100/2015.
2015. április 23.35400/79/2015.
2015. április 23.35400/889/2015.
2018. július 27.35400/999/2015.ált.
2018. július 27.35400/829/2015.
2018. július 27.35400/500/2015.ált.
2018. július 27.35400/500/2015.ált.
2018. július 27.35400/1790/14/2015.ált.
2018. július 27.35400/1619/14/2015.ált.
2018. július 27.35400/1794/15/2015.ált.
2018. július 27.35400/1796/16/2015.ált.
2018. július 27.35400/1800/16/2015.ált.
2018. július 27.35400/1801/15/2015.ált.
2018. július 27.35400/1803/15/2015.ált.
2018. július 27.35400/2753/6/2015.ált.
2018. július 27.35400/2053/15/2015.ált.
2018. július 27.35400/1792/14/2015.ált.
2018. július 27.35400/3162/2015.ált.
2018. július 27.35400/1498/9/2015.ált.
2018. július 27.35400/1554/9/2015.ált.
2018. július 27.35400/283/13/2015.ált.
2018. július 27.35400/35/8/2015.ált.
2018. július 27.35400/771/1/2015.ált.
2018. július 27.35400/771/9/2015.ált.
2018. július 27.35400/772/7/2015.ált.
2018. július 27.35400/859/4/2015.ált.
2018. július 27.35400/1825/2015.ált.
2018. július 27.35400/1828/2015.ált.
2018. július 27.35400/1623/17/2015.ált.
2018. július 27.35400/1618/18/2015.ált.
2018. július 27.35400/1825/2015.ált.
2018. július 27.35400/1828/2015.ált.
2018. július 27.Hatósági felhívás Csuvár Mihályné
2018. július 27.Hatósági felhívás Kalmár Sándorné
2018. július 27.Hatósági felhívás Kocsis Béla
2018. július 27.35400/1378/2016. ált.
2018. július 27.35400/470/2016. ált.
A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Közzétéve:  2018. július 27.
Letöltés:    
Közzétéve:  2018. július 27.
Megtekint:  
A közérdekű keresettel megtámadható döntések

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

Közzétéve:  2018. július 27.
Megtekint:  
Nyilvántartás a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosult közszolgáltatókról.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 12. § (1) bekezdése.

Közzétéve:  2014. július 30.
Megtekint:  
A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések
Közzétéve:  2018. július 27.
Megtekint:  
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Közzétéve:  2018. július 27.
Megtekint:  
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A Békés MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Hulladékgazdálkodással, kéményseprő-ipari közszolgáltatással és szennyvíz-kezeléssel kapcsolatos határozatok

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok.

Közzétéve:  2014. október 10.
Megtekint:  
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelntésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1. § (5) bekezdésére is figyelemmel.

Közzétéve:  2014. október 10.
Megtekint:  
Gazdálkodási adatok
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. §-a alapján
Közzétéve:  2014. július 30.

Jelenleg nincs releváns adat.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer
Közzétéve:  2014. július 30.

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

 

Közzétéve:  2014. július 30.

Jelenleg nincs releváns adat.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A Békés MKI vonatkozásában nincs releváns adat

 

Közzétéve: 2017.09.06.