Közúti veszélyes áru szállítás jogszabályai (ADR)


Közúti veszélyes áru szállítás jogszabályai (ADR)

 

  1. 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
  2. 27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
  3. 7/2011. (III.8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról.
  4. 29/2011. (VIII.3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról.
  5. 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról