Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat


 
A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) olyan megyei hatáskörrel rendelkező szolgálat, mely magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységet folytat és tűzoltósági, katasztrófavédelmi műveletirányítási, és beavatkozás-elemzési feladatokat lát el. A káresemény helyszínén a tűzoltó állomány biztonságosabb beavatkozását felügyeli és ellenőrzi.
 
A káresemény során a szolgálat elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult vezetők irányítással összefüggő, önálló tevékenységének megfigyelése. A KMSZ irányító tanácsaival segíti a tűzoltás vezetőjét a káreset felszámolásában, valamint figyelemmel kíséri a beavatkozó tűzoltói állomány tevékenységét, indokolt esetekben átveszi az irányítást. Katasztrófa esetén a helyszínre érkezést követően azonnal megkezdi a katasztrófa komplex felszámolásának irányítását.
 
Szakmailag a KMSZ közreműködik a megyei tűzoltósági, megyei polgári védelmi és megyei iparbiztonsági főfelügyelőkkel. A tűzoltóságok számára előírt gyakorlatokat ellenőrzi, értékeli, a tűzoltási, műszaki-mentési és a megyei szintű gyakorlatokat megszervezi. A szolgálat a Békés megyében lévő tűzoltóságok beavatkozás-irányítói állományának képzése érdekében időszakosan továbbképzést szervez, valamint közreműködik a Megyei Főügyelet és Műveletirányítási Ügyelet munkájában.