Katsztrófavédelmi Mobil Labor


Békés megyében 2013 májusában állították rendszerbe az új katasztrófavédelmi mobil labor járművet, miután a rajta szolgálatot teljesítők megfelelő képzést kaptak. A Békés KML-t veszélyes anyag, vagy annak jelenlétére utaló körülmény esetén riasztják, a káreset helyszínén azonnal képes vegyi-, biológiai és radiológiai felderítésre, valamint szükség esetén mentesítési feladatok ellátására. Természeti és civilizációs katasztrófák esetén feladata a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a veszélyeztetett terület felderítése, határainak megjelölése, a veszélyeztetettség felmérése, mintavételezés, meteorológiai helyzet meghatározása, döntés-előkészítés, lakosságtájékoztatás, mentési és fertőtlenítési feladatok tervezése, szervezése, szakmai segítségnyújtás a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, illetve a társ- és együttműködő szervezetek részére.

A KML közreműködik a veszélyes áruk szállításával, valamint veszélyes üzemekkel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtása során, feladata a veszélyes üzemekkel kapcsolatos balesetek kivizsgálása, belső védelmi terv gyakorlatok helyszíni ellenőrzése és minősítése.

A KML állománya a megyei iparbiztonsági főfelügyelő szakirányításával végzi szolgálati feladatait. Az egészségügyi, fizikai és pszichikai követelményeknek megfelelő szolgálatot adó állománynak hetenkénti váltással munkaidőben kell készenlétet adnia, a munkaköri leírásukban meghatározott egyéb feladatok ellátása mellett. A KML állománya 3 fő, parancsnok, technikus, gépjárművezető, riasztásuk a megyei igazgatóság főügyelete útján történik. A KML riasztására akkor kerülhet sor, ha a jelzés értékelése során, a káresemény helyszínén veszélyes anyag vagy annak jelenlétére, illetve veszélyére utaló körülmény található. A KML riasztását követően munkaidőben 20 percen belül, hivatali időn kívül legfeljebb 60 percen belül meg kell kezdenie a helyszínre történő vonulást.

A KML-ADR gépjármű egy összkerékhajtású, Land Rover Defender alapjárműből, a felépítményből, valamint szak- és kiegészítő felszerelésekből áll, amik a vezetőfülkében és a felépítményből kialakított málhahelyeken kerültek elhelyezésre.

A gépjárművön az alábbi szak-és kiegészítő felszerelések találhatóak:

  • Egyéni bőr- és légzésvédelmi védőeszközök, amelyek lehetővé teszik az ismeretlen veszélyes anyagok jelenlétében végzett, hosszabb ideig tartó munkát. Málháztak továbbá egyszerű, kimenekítésre alkalmas védőfelszerelést is.
  • A vegyi felderítő kézi eszközök alkalmasak elsődleges, tájékoztató jellegű adatszolgáltatásra. A hordozható műszerek lehetővé teszik a különböző halmazállapotú veszélyes anyagok teljes körű minőségi analízisét.
  • A különböző sugárzásmérők segítségével meghatározható a környezet sugárszintje és felületi szennyezettsége, valamint a személyi doziméterek a KML beavatkozó állományánál.
  • A környezetvédelmi ellenőrző állomás képes meteorológiai paraméterek mérésére, terjedési modellek számítására, a mérgező anyagok meghatározott körének kimutatására és dózisteljesítmény mérésére, valamint a mért adatok továbbítására. Az állomás egyszerűen telepíthető, vezeték nélküli kommunikációra is alkalmas, járműre szerelve menet közben is használható. A gépjárműveken málháztak kézi meteorológiai eszközt is.
  • A málházott mentesítő anyagok és felszerelések lehetővé teszik a szennyezett eszközök és a felderítésben résztvevő emberek mentesítését, a KML esetében a beavatkozásban résztvevő összes ember mentesítését.

Málháztak továbbá láthatóságot fokozó kiegészítő tárgyakat (fénykúpok, kézi lámpák stb.), műszaki utász és segédeszközöket, járőr és videofunkciós kamerákat (hét gépjárműre telepített és egy kézi), adatbázisokat, laptopot a hozzá való nyomtatóval, szoftverekkel, mobil internet hozzáféréssel, térképeket, szakkönyveket, tartalék ruházati anyagokat, fertőtlenítő, elsősegélynyújtó anyagokat és egy hőkamerát is.