Jogszabály változások


2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre és a küszöbérték alatti üzemekre vonatkozóan, 2017. január 1-től az alábbi módosítások történtek:

 • A küszöbérték alatti üzem üzemeltetőjének a súlyos káresemény elhárítási terv felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettsége 3-ról 5 évre módosult. [41. § d)], továbbá
 • A veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar definíciójából törlésre került a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény leállítása. [3. § 30. f)]

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

A kormányrendelet 2017. január 1-től hatályos állapota a következő változásokat tartalmazza:

 • A „Kiemelten kezelendő létesítmények” definíciója módosult. [1. § 3. b)]
 • A katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem mellékletére vonatkozó tartalmi követelmények módosultak. [10. § (3) a)]
 • A biztonsági jelentés, biztonsági elemzés 5 évenként esedékes kötelező soros felülvizsgálati kötelezettsége pontosításra került [11. § (3)]
 • a belső védelmi terv 3 évenkénti kötelező soros felülvizsgálati kötelezettsége pontosításra került [20. § (2)]
 • A veszélyességi övezetben történő fejlesztések esetére a polgármester kezdeményezésére a hatóság által létrehozott bizottság tagjai közül törlésre került a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, azonban a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és a fejlesztő képviselője a bizottság ülésein részt vehet. [29. § (1)]
 • A küszöbérték alatti üzem katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmének mellékletére vonatkozó tartalmi követelmények módosultak. [35. § (1b) a)-b)]
 • A súlyos káresemény elhárítási terv soros felülvizsgálatának időtartama 3 évről 5 évre növekedett [38. § (1)]
 • A biztonsági elemzés, a biztonsági jelentés és a súlyos káresemény elhárítási terv követelményei módosultak, mely alapján azokat a korábbi 2 helyett elegendő 1 példányban benyújtani [3. melléklet 2.1, 4. melléklet 2., 5. melléklet 2.]
 • A továbbiakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való veszélyeztetés értékeléséhez a hatóság központi szerve, (azaz a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) által elfogadott szoftvert kell alkalmazni [7. melléklet 6.1 b)