Jogalkotási helyzetjelentésA 2010. áprilisi kormányváltás óta

TELJESÜLT

 • Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII.20.) Korm. rendelet módosításáról
 • A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII.25.) BM rendelet módosítása
 • A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet

NEM TELJESÜLT ÉS NINCS IS TERVEZVE

 • Pvt. módosítása önállóan
 • A polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet Pvt. módosítás függvénye
 • Pvt. új felhatalmazása alapján - életvédelmi építmények sajátos műszaki követelményei, valamint a létesítésükre, kijelölésükre, fenntartásukra, használatukra és ellenőrzésükre vonatkozó spec. szabályokról

ÁTHÚZÓDÓ, 2010. II. FÉLÉVRE TERVEZETT

 • Pvt. módosítás (KAT. csomag)
 • A kritikus infrastruktúra azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javításáról
 • A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I.26.) Korm. rendelet módosítása
 • új Országos Tűzvédelmi Szabályzat megalkotása
 • A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 20/2006. (IV. 19.) BM rendelet módosítása
 • Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása (egyes pv. korm. rendeletek módosítása)

ÚJAK

 • A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosítása

 • Tömegrendezvények szervezéséről és lebonyolításáról

 • A részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott tűzoltók távolléti díj iránti kérelem elbírálásának és kifizetésének eljárási rendjéről szóló Korm. rend. (túlszolgálat, másik felelős: BM ÖGF)

 • Az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó tevékenységek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési feladatairól 1/2008. (VI. 18.) ÖM rendelet módosítása

 • A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet módosítása

 •