Jelentkezés rendje - időpontok - jelentkezési lap


 

A jelentkezés rendje - időpontok - jelentkezési lap

A közösségi szolgálat teljesítésének lehetősége - a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és szervezetei egységei részérő a - 2012 októberétől biztosítja, a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák sikeres befejezését.

A fogadó intézmény minden hónapban 10 nap, valamint 1 pótnap kijelölésével segíti a KSZ teljesítését a jelentkezők számára. A kijelölt napok a Békés MKI weboldalán, valamint a havi Naptári és Ellenőrzési Tervben szerepelnek.

A Békés MKI és szervezetei egységei a közösségi szolgálat teljesítését, a 2012/2013. tanévtől, a 9-11. évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének megismerésére, a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására ad lehetőséget.

Hosszú távon megvalósítandó cél, hogy a közösségi szolgálat jogszabályban meghatározott kötelező óraszámát (50 óra) a katasztrófavédelemnél önként teljesítő tanulók a polgári védelmi kötelezettség intézményére felkészülve felelős állampolgárként vegyenek részt a katasztrófák elleni védekezésben, a katasztrófavédelem nemzeti ügyként történő kezelésében.

Erre tekintettel a kijelölt katasztrófavédelmi szerv, a jogszabályokban meghatározott módon, mint fogadó intézmény együttműködési megállapodást köt a közösségi szolgálatra jelentkező tanulót/tanulókat küldő középfokú oktatási intézménnyel.

A küldő intézmény kijelölt pedagógusa a Közösségi Szolgálatra jelentkező tanulót/tanulókat a fogadó szervvel kötött együttműködési megállapodásban meghatározottakra tekintettel, csoportokban a fogadó intézményekhez irányítja.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítése során az arra önként jelentkező tanuló és a fogadó intézmény között munkaviszony nem jön létre, a tanulót a KSZ teljesítéséért illetmény, munkabér és egyéb juttatás nem illeti meg, a tanuló nem minősül fiatal munkavállalónak.

Jelentkezési lap letöltése: itt!

A közösségi szolgálat további időpontjai megtekinthetőek: itt


Egy felkészítésen résztvevő maximális létszám: 5 fő