Hírek


Folyamatos a polgári védelmi szervezetek felkészítése
2018. november 22. 14:08
November végéig valamennyi Békés megyei településen csaknem 3000 fő települési polgári védelmi szervezetek műszaki és kárelhárítási, valamint egészségügyi egységébe beosztott állampolgárt készít fel igazgatóságunk hivatásos állománya.

Az infokommunikációs egység tagjai részére riasztási gyakorlat kerül végrehajtásra a közbiztonsági referensek közreműködésével, majd ezt követően továbbképzés keretében elméleti ismeretek felfrissítésére, valamint új ismeretek elsajátítására kerül sor.

A gyakorlatok első részének célja, hogy ellenőrizzék a polgármester által határozattal beosztott személyek riaszthatóságát, továbbá a nyilvántartásban szerepelő adatok pontosítása is megtörténik.

Az ezt követő polgári védelmi felkészítés kettő részre tagolható. Először a jogszabályi háttér változásiról, és a települést érintő kockázatokról kapnak a résztvevők tájékoztatást. A második részben pedig elméleti szinten átismétlésre kerülnek a műszaki és kárelhárító egység hatáskörébe tartozó olyan szakfeladatok, mint rendkívüli időjárási körülmények okozta károk felszámolása, romos épületekben történő kutatás-mentés és vizek kártételei ellen való védekezés. A továbbképzés során szintén elhangzottak azok a szaktevékenységek, amelyek végrehajtásáért az egészségügyi egység tagjai a felelősek.

A felkészítés zárásaként a gyakorlat végrehajtásának figyelemmel kísérésért és ellenőrzésért felelős hivatásos tiszt a helyszínen több szempont alapján értékeli a feladat-végrehajtás sikerességét.