Hatósági tevékenység


Általános tájékoztató

 
Megelőzés
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 a BM OKF területi szerveként működik:
 

- szakértői tevékenységet végez,

közreműködik a tűzvédelmi szakértői engedélyezési eljárás, valamint a tűzvédelmi igazságügyi szakértői névjegyzékbe való vétel véleményezési jogkörének feladatai, a szakértők továbbképzésével kapcsolatos teendők, valamint a főigazgatóság hatáskörébe tartozó szakértői feladatok, a tűzvédelmi szakértők névjegyzékének vezetésével kapcsolatos feladatokban; 

- ellátja, illetőleg koordinálja a tűzvédelmi oktató tevékenységet,

szakterületét érintően a BM KVI, a HT, az ÖT részére továbbképzést, tájékoztatót szervez;  

- felvilágosítást és tájékoztatást végez.

I. fokon hatósági tevékenységet végez: 

- tűzvédelmi szakvizsgáztatók és oktatásszervezők nyilvántartását vezeti.

A 259/2011.(XII.7.) Korm. rendelet alapján a tűzvédelmi szakvizsgáztatással valamint az oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban I fokú tűzvédelmi hatóság.

-        a honlapon közzéteszi a tűzvédelmi szakvizsga nyilvántartott oktatásszervezőinek és vizsgáztatóinak névsorát, valamint elérhetőségét,

-        a jogszabályban meghatározott esetekben ellenőrzi a tűzvédelmi szakvizsga oktatást és szakvizsgáztatást,

-        határozatával eltilthatja a szakvizsgáztatástól és oktatásszervezéstől a jogosultakat, erről nyilvántartást vezet,

-        a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagát és a javasolt szakirodalom körét és annak változásait a honlapon.

 

A megyei igazgatóság szakhatósági feladatai 

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság I. fokú szakhatóságként az alábbi ügyekben jár el:

1.       a kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban,

2.       a polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,

3.       az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban:

- magas építmények,

- a 10 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,

- a 2000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

- az 5000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

- erőművek,

- fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik.

 

Ügykezelés