Gazdálkodás


A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdálkodási tevékenysége

 
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv.

 2012. január 1-től a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján igazgatóságunk alapító okirata módosításra került.

 A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el:

-         a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság,

-         a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság,

-         a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság,

-         az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság,

-         a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság,

-         a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság,

pénzügyi, költségvetési, vagyongazdálkodási feladatait.

 2012. január 1-i hatállyal a gazdasági szervezet működését a gazdasági igazgató-helyettes irányítja.

 


Gazdasági igazgató-helyettesi Szervezet

43.        A gazdasági igazgató-helyettes ellátja a Költségvetési Osztály, a Műszaki Osztály, az Informatikai Osztály, a Műszaki Biztonsági Tiszt tevékenységének irányítását, valamint működteti a kockázatkezelési rendszert (a Békés MKI Kockázatelemzését a Szabályzat 5. számú függeléke tartalmazza).

44.        A gazdasági igazgató-helyettes ellátja a Békés MKI, valamint a megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltségek logisztikai biztosítását és működteti a raktározási tevékenységét.

45.        A Gazdasági igazgató-helyettesi Szervezet:

a)     részt vesz az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében

b)     gondoskodik az Igazgatóság szerződéses kötelezettségeinek betartásáról, az abban foglaltak végrehajtásáról;

c)     ellenőrzi a BM OKF Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásainak betartását.

 

Költségvetési Osztály

46.        Közgazdasági szakterületen:

a)      a jogszabályok alapján összeállítja a Békés MKI költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást, módosítást;

b)      előkészíti a költségvetési előirányzatok felosztását, módosításokat hajt végre az előirányzatokbana szervezeti egységekre vonatkozóan;

c)      elkészíti a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokat;

d)      elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;

e)      végrehajtja az előirányzatokkal történő gazdálkodási feladatokat, elemzéseket, prognózisokat készít;

f)        felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;

g)      felügyeli az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok gazdálkodását, ellenőrzi a normatív támogatás felhasználását;

h)      az irányító szerv felhatalmazása esetén részt vesz a pályázatok, támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekben, az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetekkel kapcsolatos támogatások előkészítésében, valamint a juttatott költségvetési támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében;

i)        részt vesz a Szociális Bizottság döntéseinek előkészítésében, és végrehajtja mindezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat;

j)        végrehajtja az üvegzsebbel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;

k)      közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;

l)        teljesíti a személyi juttatásokkal, cégautó adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat, határidőre felterjeszti az elöljáró szerv részére;

m)    határidőben teljesíti a jogszabályokban előírt bevallási és befizetési kötelezettséget;

n)      végrehajtja az államkincstárral szükséges egyeztetéseket;

o)      gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társosztályok és az külső elöljáró szerv által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat.

p)      Ellátja a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabaleseteket szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;

q)      Nemfizetők esetében intézi a felszólítások végrehajtását

 

47.        Számviteli szakterületen:

a)      összeállítja az Igazgatóság beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;

b)      gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban, valamint a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokban előírtak végrehajtásáról, felülvizsgálatáról, összesítéséről;

c)      elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;

d)      felelős a számvitellel kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért.

e)      figyelemmel kíséri a bírság bevételek, illetve avégrehajtási eljárásokból teljesüléseket;

f)        teljesíti a Magyar Államkincstár felé a központi költségvetés központosított bevételeire vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;

g)      gondoskodik az Igazgatóság bevételeinek beszedéséről;

h)      felelős a számvitellel kapcsolatos belső jogszabályok kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;

j)      gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társosztályok és az elöljáró szerv által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat.

a)      végzi a Békés MKI számviteli tevékenységét;

b)      gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint a felügyeleti szerv által előírt adatszolgáltatások elkészítéséről;

c)      végrehajtja valamennyi bevétel előírásának és pénzforgalmi rendezésének számviteli nyilvántartását;

d)      gondoskodik a Békés MKI bevételeinek beszedéséről;

e)      gondoskodik a Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer intézményi használatával kapcsolatos feladatokat.