Bemutatkozott a Körös Mentőcsoport


2010. április 16.
 
 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében az elmúlt év végén megalakult a Körös Mentőcsoport (KMCS). A megalakítási feladatok befejezését követően a mentőcsoport 2010. április 15-én mutatkozott be Békés megye lakosságának a megyeszékhely sétálóutcáján. A rendezvénnyel egy időben került megtartásra a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei fordulója.

 

Korábban nem volt olyan egységes szervezet, amely integrálja a megyében működő speciális ismeretekkel és eszközökkel rendelkező önkéntes mentőszervezeteket. A katasztrófavédelmi igazgatóság az egyes csoportokkal a korábbi években is együttműködött akár éles helyzetekben, akár gyakorlatok alkalmával. Ugyanakkor az egységek komplex feladatok végrehajtására nem voltak képesek, és egymástól elszigetelten működtek.  

Ennek megfelelően a következő célokat fogalmaztuk meg: a hatályban lévő jogszabályok alapján, olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységek összehangolt végrehajtására.

 

A cél tehát egy olyan mentési képességekkel bíró csoport megalakítása, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a régióban bekövetkező katasztrófahelyzetek, és tömeges balesetek hatékony kezeléséhez. 

Szervezeti formáját tekintve a Körös Mentőcsoport területi polgári védelmi szervezet, amely azt jelenti, hogy a tagok önként vállalták azt a polgári védelmi kötelezettséget, amely hatósági határozat formájában biztosítja az erők és eszközök folyamatos rendelkezésre állását, és riasztás esetén a feladat végrehajtásának kötelezettségét. Ez a forma biztosítja továbbá bevont erők és eszközök jogvédelmét. Ebben az értelemben egyedülállónak mondható.

Riasztási ideje egyes képességeinek azonnali, más részeinek 1-5 óra. Alkalmazására a megyei közgyűlés elnökének döntése alapján kerül sor. Országhatáron belül másik megye felkérésére, valamint katasztrófa sújtotta szomszédos ország területén önállóan vagy nemzetközi segélycsapatok keretében.

A szervezet az ENSZ INSARAG Irányelvek szerint épül fel:

 

- Vezetési és logisztikai komponens a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság állományával és eszközeivel biztosítja a vezetést és a koordinációt, a híradási és az informatikai feladatok ellátását az élelmezési, ruházati, szállítási és készletezési igények kielégítését. 

- A Kutatási – Mentési – és Egészségügyi komponens az említettterületi polgári védelmi szervezeti formában biztosítja a műszaki mentő, felderítő, tűzoltó, kutyás kutató-mentő, légi felderítő, víz alatti és felszíni kutató-mentő, alpin mentő, valamint elsősegélynyújtó és mentál higiéniás feladatok ellátását.

 

A mentőcsoport felszerelése és technikai eszközei elsősorban a tagszervezetek saját tulajdonában, és használatban lévő eszközeiből áll. Mindezek kiegészülnek a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakfelszereléseivel és járműveivel.

A szervezet társadalmi és karitatív szervezetek, valamint gazdálkodó szervek állományából áll:

-   Tengerszem Búvár Kkt.,

-   Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Igazgatósága,

-   Orosházi Munkakutyások Egyesülete,

-   Köröstarcsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület,

-   Ökologikus Kft.,

-   Dél-Kelet Magyarországi Különleges Mentőszervezet,

-   Krízis Intervenciós Team tagjai,

-   Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu Szabadidő Sport Club,

-   Speciális ismeretekkel és felszerelésekkel rendelkező magánszemélyek.

 

A bemutatkozó rendezvényt Domokos László a Békés Megyei Védelmi Bizottság elnöke nyitotta meg, melyen részt vettek a bizottság tagjai, a helyi védelmi bizottság elnökei, meghívott vendégként a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltóságok parancsnokai, valamint az együttműködő szervek vezetői.

Domokos László megnyitójában kiemelte: Még 2006-ban a biztonság és a foglalkoztatás témakörét tekintettük sarokpontoknak a megye szempontjából. A Körös Mentőcsoport felállítása szinte közüggyé vált, széles körű összefogás jött létre. Sok segítséget kaptunk, igaz, még várunk is. Hangsúlyozta, hogy a katasztrófák elleni védekezés szintje és lehetőségei szoros kapcsolatban vannak az adott társadalom fejlettségével. Annak eldöntése tehát, hogy mit tekintünk megfelelő, szükséges és elégséges védelemnek, elsősorban pénzügyi kérdés, az állam és polgárai teherbíró-képességétől függ. Az már a társadalmi közmegegyezés körébe tartozik, hogy a veszélyelhárításból mit tekintünk állami vagy önkormányzati feladatnak, és mi az, amit önvédelemként várunk el önmagunktól, illetve az állampolgárok gazdasági és társadalmi szerveződéseitől. A biztonság érték, ugyanolyan értelemben, ahogy a szabadságot, az egyenlőséget, vagy a boldogságot az emberiség mindig is értékként tartotta számon. 

A megnyitót követően Dr. Takács Árpád pv. alezredes, megyei igazgató mutatta be a mentőcsoport komponenseinek feladatait, valamint elmondta, hogy a Körös Mentőcsoport teljes személyi és technikai állományával, a csoport minden komponensét és képességét átfogó elméleti és gyakorlati felkészítést hajt végre 2010. április 29-30-án Gyomaendrőd térségében a Magyar Polgári Védelmi Szövetség anyagi támogatásával és Gyomaendrőd város hathatós segítségével.