Álláshirdetés


Foglalkoztatás:


A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, 2020. január 1-től betölthető
Foglalkoztatás jellege:


teljes munkaidő (hivatali munkarendben)
A munkavégzés helye:


Békéscsaba, Kazincy u. 9.
Jogállás, illetmény és juttatások:


A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a 12. mellékletben meghatározott „C” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra
Ellátandó feladatok:

 

 • költségvetési tervezési feladatok

 • beszerzések pénzügyi koordinálása

 • feladatokhoz kapcsolódó kötségjelentések és elemzések

 • előírt analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése

 • folyósított támogatások elszámolásával, elszámolásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok

 A jelentkezés feltétele:

 • magyar állampolgárság

 • cselekvőképesség

 • büntetlen előélet

 • felsőfokú szakirányú végzettség

 A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek

 • korábbi, hasonló területen szerzett tapasztalat

 • terhelhetőség

 • pontosság, megbízható munkavégzés

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél

 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik

 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A felvétellel kapcsolatosan további információt a gazdasági igazgató-helyettes nyújt a 06-66/549-470 telefonszámon.


A jelentkezés benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton az bekes.human@katved.gov.hu e-mail címen keresztül


A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:


Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló bizonyítványt, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekes.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.