A legfontosabb tennivalók földrengés esetén


A legfontosabb tennivalók földrengés esetén

Földrengésről akkor beszélünk, ha a föld felszínén és belsejében mozgások, hullámzások keletkeznek. A kitörési helyet epicentrumnak nevezzük. A világon két földrengési öv van, az egyik a Csendes-óceáni, a másik a Földközi-tengeren át Ázsiáig húzódó öv, mely övek szélessége néhány száz, hosszúsága több ezer km. Hazánk egyik övbe sem tartozik, de kisebb rengések előfordulnak. 

  • Hagyja el az épületet! A liftet ne használja!

  • Védje a fejét, arcát, szemét és szükség esetén a szabad bőrfelületét is! Nedves ruhával védekezhet a gázok és a füst ellen!

  • Ne késlekedjen az állatok vagy fontos értékeid mentésével, mert az életébe kerülhet!

  • Az út közepén, és ne a járdán haladjon!

  • Ha nem tudja elhagyni az épületet, zárja el a gázt, oltsa ki a nyílt lángot! Próbáljon az ablakból jelzést adni, hogy ki tudják menteni! Kapcsolja be a rádiót, TV-t, figyeljen a külső tájékoztatásra, hangosbeszélőre, szirénára, informálja a szomszédokat is!

  • Ha tűz keletkezik, próbálja azonnal eloltani, lokalizálni!

  • Védje magát az esetleg lehulló tárgyak ellen! Keressen menedéket az épület szilárd belső helyiségeiben, akár egy erős asztal alatt, kerülje a dőlésveszélyes tárgyak közelségét.

Önmaga és családja életének biztonsága érdekében tartsa be a következőket:

Fontos, hogy néhány másodperc alatt el tudja hagyni a lakást, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor rejtőzzék el az ajtónyílásokban, vagy a szilárdabb bútorok alatt, használja ki a főfalak által képzett sarkokat. Amennyiben számolni kell utórezgésekre, készítse elő és csomagolja össze saját és családtagjai részére a kitelepítéshez (áttelepítéshez) szükséges csomagot.

Ez kb. 20 kg lehet és a legszükségesebb személyi tárgyakat tartalmazza (tisztálkodó eszközök, orvosság, takaró, igazolványok, okmányok, pénz, legalább egy napi élelem). Mielőtt az ideiglenes elhelyezés megtörténi, a lakásban áramtalanítson, a fűtést és gázt zárja el.

Legyenek kéznél a kötözéshez, fájdalomcsillapításhoz szükséges felszerelések, eszközök és ezek alkalmazására készüljenek fel.

Elérhető közelségben kell tartani a tűzoltáshoz szükséges eszközöket, anyagokat.

Ha a hatóságok másképpen nem intézkednek, vizet a vízvezeték hálózat esetleges sérülése miatt csak forralás után fogyasszon. Kútvizet csak tisztálkodáshoz használjon.

Amennyiben az az épület fő elemein - tartófal, födém és tetőszerkezet - rongálódást, repedést észlel, tilos a lakóházba visszatérni.