A Körös Mentőcsoport felkészítése BékéscsabánKörös Mentőcsoport felkészítése Békéscsabán
2011. április 13-14.
 

Békés megye képviselőtestülete 2009. július 03-án kelt határozatával támogatta a Körös Mentőcsoport (továbbiakban: KMCS) létrehozását, mely szervezeti formáját tekintve területi polgári védelmi szervezet. A KMCS társadalmi-és karitatív szervezetek, valamint gazdálkodó szervek állományából, illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik részére Igazgatóságunk minden évben felkészítést szervez.

 

A 2011. április 13-án végrehajtott gyakorlat alapvető feltételezése szerint Békéscsaba településtől 3 kilométerre, délre található epicentrummal a Richter skála szerinti 7,2-es, közepes erősségű földrengés alakult ki, mely jelentős épületkárokat okozott Békéscsaba település egyes épületeiben. Továbbá a rengések hatására ipari övezetekben műszaki és infrastrukturális meghibásodások mellett másodlagos hatásként kiterjedt tüzek alakultak ki. Az érintett városrész és annak környezetében eluralkodott a pánik, az épület romosodásokkal kapcsolatban tömegesen jelentkeztek a lakosság körében könnyű, közepes és súlyos sérülések, továbbá nagy számú fedél nélkül maradt lakosság elhelyezési, ellátási feladataival kellett számolni. 

A földrengésből adódó károk helyszínein felderítési, kutyás kutatási-mentési, vízből és vízről mentési, továbbá életmentési, műszaki mentési, alpintechnikai, valamint tűzoltási feladatok kerültek végrehajtása. A beavatkozásokhoz kapcsolódóan szükségessé vált az elsősegély nyújtási és a mentálhigiéniás segítségnyújtás is. Ezért a kiképzett KMCS állomány az együttműködő szervezetekkel került alkalmazásra a földrengés beavatkozási körzeteiben, amelyek a békéscsabai „Csaba-tó”, illetve a Tondach Zrt. Jaminai gyáregységének környezetében kerültek kijelölésre.

 

A gyakorlat során - feltételezve, hogy a Békés megyében rendelkezésre álló erők és eszközök nem elegendőek a kiterjedt kárterületen jelentkező speciális mentési és kárelhárítási, valamint egészségügyi feladatok ellátására – alkalmazásra került a KMCS teljes állománya 58 fővel és a nemzetközi segítségnyújtás keretében román speciális mentőszervezetek. E mentő szervezetek az Arad Megyei Veszélyhelyzeti Felügyelőség hivatásos szervének tűzoltó, speciális búvár képességekkel rendelkező csoportjai voltak. A román tűzoltó raj 6 fővel, a búvár csoport 4 fővel került bevonásra két fő művelet irányító tiszt irányítása mellett, akik a két ország közötti katasztrófa segítségnyújtási egyezmény, illetve határmenti együttműködés keretében vettek részt a gyakorlaton. 

A KMCS gyakorlat keretén belül a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-paracsnokság megyei ellenőrző gyakorlatot hajtott végre 3 gépjárműfecskendő, 1 műszaki-mentő szer, valamint 1 vízszállító gépjármű bevonásával.

 

A mai napon a KMCS tagok részére kiképzés kerül végrehajtásra, melynek keretén belül a polgári védelmi mechanizmus gyakorlati megvalósulása a nemzetközi beavatkozásoknál, illetve a pszicho-szociális ellátással és katasztrófa pszichológiával kapcsolatos ismeretek kerülnek feldolgozásra. 

A gyakorlatot megtisztelte jelenlétével Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés és a megyei védelmi bizottság elnöke, aki nyitóbeszédében kiemelte, hogy a Körös Mentőcsoport a megyei összefogást szimbolizálja, melyet jól példáz, hogy olyan önkéntesek teljesítenek benne szolgálatot, akik nem sajnálják erre feláldozni saját idejüket és akár saját pénzüket is. „Katasztrófahelyzetek egyik pillanatról a másikra jöhetnek, melyekre lehetőség szerint fel kell készülni. Fontos, hogy Békés megyében működjön egy olyan speciális mentőcsoport, amely képes megoldani azokat a helyzeteket, amikor az emberek segítségre szorulnak. Bízom abban, hogy a megelőzés területén sok feladatot el tudunk végezni, azonban mindig szükség lesz arra, hogy a védekezésben is megfelelően helyt tudjunk állni.”

 

Dr. Takács Árpád pv. ezredes, megyei katasztrófavédelem igazgató elmondta, hogy a biztonságért áldozatokat kell hozni, azonban a Körös Mentőcsoport Békés megyében közüggyé vált, és komoly társadalmi támogatottságot élvez. „A biztonságot, az egyenlőséget és a szabadságot mindig is értékként tartották számon. Úgy gondolom, hogy a Körös Mentőcsoport is egy ilyen értéket képvisel a megyében.” 

A gyakorlaton Kónya István, a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke, továbbá az Arad Megyei Veszélyhelyzeti Felügyelőség felügyelője, Bogdanescu Ioan ezredes, valamint a Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöke, Dr. Endrődi István ny. pv. ezredes és a környező megyék (Csongrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar) katasztrófavédelmi igazgatói is részt vettek.


 

Kapcsolódó információk: