A Körös Mentőcsoport átfogó felkészítéseA Körös Mentőcsoport (KMCS) átfogó felkészítése – elméleti képzése és rendszerbeállító gyakorlata – zajlott le Gyomandrődön 2010. április 29-30-án.
 
 

Békés Megye Képviselőtestülete a tavaly nyáron hozott fontos döntést a Körös Mentőcsoport felállításáról. A kimunkált jogi dokumentumok értelmében a mentőcsoport létrehozásában és működtetésében az operatív szervező ügyeket és feladatokat a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el. Természetesen a megyei igazgatóság vezetésének a csoport kialakításában a kezdetektől fogva meghatározó szervező és kezdeményező szerepe volt. Egyebek mellett erről is adott külön tájékoztatást a sajtó munkatársainak dr. Takács Árpád pv. alezredes megyei katasztrófavédelmi igazgató: „Már korábban megszületett az ötlet, hogy hozzunk létre a polgári védelmi kötelezettségre alapuló komplex területi polgári védelmi szervezetet. Megyénkben megvannak azok az önkéntes mentőszervezetek, szakemberek, képességek, amelyek ezt lehetővé teszik. Eddig mindenki külön-külön dolgozott. De nagyobb, súlyosabb káreseteknél jól együttműködtek velünk. Magától adódott az igény és ötlet, hogy egy komplex feladatok végrehajtására is képes csoportot hozzunk létre, kellő vezetési, logisztikai képességekkel ellátva foglaljuk megfelelő szervezeti keretbe, hogy az egész „eggyé” váljon. A megyei közgyűlés támogatta a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság elgondolását. Hazai és nemzetközi tanúsítványokkal rendelkező speciális különleges mentőszervezetek kerültek be e csoportba. Akik kimaradtak, azoknak egyfajta motivációt jelent, hogy tegyék le a megfelelő vizsgákat. Az is számított, hogy kik azok, akik már dolgoztak velünk káreseményeken, tehát már bizonyítottak. A magalakítási tervünket jóváhagyta az OKF vezetése. Ezt a tervet támogatta a megyei közgyűlés és anyagilag is segítette a csoport létrehozását. Ugyancsak hozzájárult anyagilag kezdeményezésünk sikeréhez a Megyei Védelmi Bizottság. Meg tudtuk varratni a formaruhákat, ki tudtuk valamelyest pótolni egyes mentőszervezetek hiányos felszerelését. Különböző szintű határozatokkal törvényességi szempontból is meghatároztuk a csoport és tagjainak státuszát, alá- és fölérendeltségi viszonyait. A csoport minden tagja átesett foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton. Gyakorlatilag az elmúlt év végén jelenthettük az OKF és a megye vezetésének, hogy a Körös Mentőcsoport jogi és szervezeti szempontból is készen áll. A KMCS egy kicsit közüggyé vált itt Békésben. Több önkormányzat is támogatja működésünket. Itt például ez alatt a két nap alatt az ellátást, az elhelyezést a Gyomaendrődi Önkormányzat biztosítja. Kaptunk infokommunikációs eszközöket az OKF Informatikai és Távközlési Főosztályától, az RSOE-tól, a mostani gyakorlatnak a kétnapos költségeit pedig a Magyar Polgári Védelmi Szövetség biztosította számunkra. Ezt követően a csoport további működését a megyei közgyűlés támogatja – a lehetőségeihez mérten – bizonyos összeggel.”

 

Az eddig elvégzett munka sajátos szemléje volt a kétnapos felkészítés, amelynek súlyponti mozzanata volt a „sokhelyszínes”, komplex, a KMCS minden komponensét átfogó, rendszerbeállító gyakorlat. Az egésznek a célja az ipari balesetek, elemi csapások, természeti katasztrófák, kedvezőtlen időjárási viszonyok, súlyos közlekedési balesetek következtében kialakuló veszélyhelyzetek elhárítására való mind teljesebb felkészülés.

 

A kétnapos eseménysorozat ünnepélyes megnyitóján dr. Takács Árpád pv. alezredes, Várfi András, Gyomandrőd polgármestere és dr. Endrődi István ny. pv. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöke köszöntötte a megjelenteket, a meghívott vendégeket. 

 

A kétnapos rendezvény első munkanapjának első felében zajlott a riasztási feladatok értékelése, híradó kiképzés, munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás. E foglakozásokat Haskó György pv. alezredes, pv. tanácsos, a Polgári Veszélyhelyzet-kezelési Osztály (PVKO) vezetője, a KMCS vezetője, Timár Tamás mk. tű. főhadnagy, a BMKI a Mentésszervezési Osztályának főelőadója, Csatári István, pv. hadnagy, a PVKO főelőadója tartotta.

 

A délutáni feladatszabást megelőzően Domokos László, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke, a Békés Megyei Védelmi Bizottság elnöke köszöntötte a felkészítés és gyakorlat résztvevőit, vendégeit. Megjegyzendő, hogy az elnök a KMCS egyenruhájában jelent meg a mentőcsapat sora előtt.

 

Domokos László elmondta az újságíróknak, hogy „Békés megye fokozottan veszélyeztetett terület, különösen a vizek kártételei okoznak sok gondokat a megyei vezetésnek, a katasztrófavédelemnek. Ha csak elmúlt tíz évet vesszük, akkor is sokmilliárdos kárt okozott az ár- és belvíz. Az állami, önkormányzati és civil szervezetek nagy összefogására volt szükség például a 2006-os nagy árvíz idején. 2006 őszén, amikor letettem a hivatali esküt, kértem a szakemberektől javaslatot a biztonság növelése érdekében. A katasztrófavédelmi szakemberek jelezték, hogy védelmi pajzsunkon van olyan rés, amellyel fogalakoznunk kell. További ösztönzést adtak törekvéseinknek a dévaványai súlyos viharkárok. Az országos és megyei katasztrófavédelem vezetésének szakmai ajánlásai egyetértésre találtak a megyei közgyűlésben. 2009. július 3-án hozta meg a megyei képviselőtestület azt a döntést, hogy egyetért a mentőcsoport létrehozásával, és ehhez pénzügyileg is hozzájárul. Ezt aztán különböző állami, társadalmi szervezetek, magánszemélyek is kiegészítették. Kidolgozott a jogi háttér. És ez a jelentős, sokrétű előkészítői munka most ezzel a kétnapos felkészítéssel és gyakorlattal érkezett egy újabb mérföldkőhöz. Mondhatom, hogy mostantól a megújult szervezeti, technikai, feltételek komoly hozzájárulást jelentenek nemcsak Békés megye, hanem a régió biztonságához is.”

 

„A személyes érintettség” okán kértük a KMCS létrehozásának megközelítését az MPVSZ szempontjából Endrődi Istvántól, ny. pv ezredestől, az MPVSZ országos elnökétől.

 

„A Magyar Polgári Védelmi Szövetség vezetése úgy tartja, hogy nem csak a soros elméleti és gyakorlati felkészítéseket kell végrehajtani, hanem – pont a mostani gazdasági válság miatt – fel kell vállalnia azt is, hogy részese legyen bizonyos országrészenként egy komplex beavatkozó egység létrehozásának, támogatásának is. Minderre egyik előremutató példa a Körös Mentőcsoport, ennek rendszerbeállító gyakorlata – fejtette ki az elnök. –A védelmi igazgatás rendszerében ez közösen jött létre az OKF, a Békés Megyei Védelmi Bizottság, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a megyei és országos polgári védelmi szövetség közreműködésével. A Körös Mentőcsoport minden tagja szintén önkéntes tagja a Békés Megyei Polgári Védelmi Szövetségnek. Természetesen több társszerv is részt vett és vesz e munkában. A mi indítékaink között meghatározó az a szempont, hogy a mai veszélyeztetettség mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az európai uniós irányleveket, amelyek előírják, hogy mind fokozottabb mértékben kell bevonni a civil szervezeteket a megelőzési, mentési, kárelhárítási feladatok végrehajtásába. Nem lehet csak az állami szervek beavatkozására számítani.”  

 

A KMCS rendszerbeállító gyakorlata első mozzanatainak a színhelye az elhagyatott Nagyállási marhatelepen volt. A feltételezés szerint „viharkár következtében megsérültek az épületek, melyek romjai alatt a vihar elől menekülő fiatalok keresendők. A farm tulajdonosának bejelentése alapján vélhetően sérült személyek is vannak.” Nos, a „romok alatt rekedt” fiatalokat elég gyorsan megtalálták az Orosházi Munkakutyás Egyesület kutyusai. A KMCS két repülőgépe közül is az egyik részt vett „a harmadik eltűnt” keresésében és a felderítésben. A Cesna sokáig körözött a telep felett és mindvégig összeköttetésben volt a gyakorlat vezetőivel. A harmadik „eltűnt személyt” végül mégis a KMCS romkutató kutyája találta meg.

Minden mentést követően a kimentett „sérültek” egészségügyi és krízisintervenciós ellátásban részesültek.

 

A telep átfejtő művénél egy „áramütést szenvedett villanyszerelőt” hoztak le a mintegy hat méter magas fémszerkezetről a Délkelet-Magyarországi Különleges Mentőszolgálat alpin mentő részlegének a tagjai.

 

Eközben a Köröstarcsai Önkéntes Tűzoltóság lánglovagjai épülettámasztással védték meg a marhatelep egykori kovácsműhelyének tényleg alaposan megroggyant a falait az összeomlástól. Ugyancsak tarcsai lánglovagok oltották el a közeli „kazaltüzet”, miközben a gyomaendrődi tűzoltók bevetésre készen biztosították az oltási munkálatokat. 

 

Csütörtökön, késő délután Gyomaendrőd szélén, a Hármas-Körös szabad strandjánál került sor a következő gyakorlati elem végrehajtására. A feltételezés szerint „a nagy viharban egy sétahajóról öt ember a vízbe esett. A szemtanúk szerint egy kiránduló – akin nem volt mentőmellény – elsüllyedt”. A Délkelet-Magyarországi Különleges Mentőszolgálat munkatársai a KMCS kishajóival indultak a vízbe esett személyek keresésére. Kimentették a „bajbajutottakat” és a vízbefúlt személyt imitáló bábút is megtalálták.

 

Eközben a KMCS tagjai – ahogy láttuk, itt is oroszlánrészt vállaltak a köröstarcsai önkéntes tűzoltók – árvízi védekezési feladatok hajtottak végre. Buzgár elfogása, bordás megtámasztás mellett nyúlgátat is építettek…

 

A mentési munkálatokat, az egész gyakorlatot az elejétől a végéig árgus szemekkel figyelte Tatorján István pv. ezredes, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese és Garaguly István pv. százados a FPVI Mentésszervezési Csoportjának vezetője, az FKRMSZ parancsnok-helyettese. Garaguly István folyamatosan jegyzetelt is! A másnapi, pénteki elméleti foglalkozáson elemezték, értékelték ki a végrehajtókkal a mentési munkálatokat. Ebből kértünk egy kis előzetest közvetlenül a gyakorlat után Tatorján István pv. ezredestől.

 

– Nos, a Körös Mentőcsoport rendszerbeállító gyakorlatán – komplex hozzáállással a feltételezéseknek megfelelően – különböző kárhelyszíneket állítottak be a szervezők. E kárhelyszíneken most az állomány gyakoroltatása volt az elsődleges szempont, hiszen ez a mentőcsoport a közelmúltban alakult meg. Természetesen azokat a fogásokat, amelyek egy-egy beavatkozáskor szükségesek, nem csak az elméletben, hanem a gyakorlatban is el kell sajátítani, és lehetőleg minél többször ismételni. A másik cél, hogy összekovácsolják ezt a csapatot. A mai nap tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy a kitűzött célokat elérték. A komplex végrehajtásból egyértelműen látszik, hogy a csapat kellő eszközökkel, felszereltséggel rendelkezik. Az állomány felkészültsége megfelelő. A végrehajtás során természetesen a pozitívumok mellett kisebb hiányosságok is voltak. Ezeket a holnapi foglakozáson górcső alá vesszük. Mindent-mindent kielemezünk és tapasztalatainkat megosztjuk az itteni kollégákkal – mondotta végezetül az ezredes.

 

Miként fentebb többször is utaltunk rá, április 30-án, pénteken további elméleti foglalkozásokkal folytatódott a KMCS állományának felkészítése.


 

Kapcsolódó információk: